O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
ARCHÍV ÚRADNÝCH OZNAMOV

<< späť na úvod

03.11.2017 -   Voľby do VUC - vzdanie sa kandidatúry predsedu KSK alebo ktorého odvolala politická strana
30.10.2017 -   Zápisnica - 37. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
25.10.2017 -   Voľby VUC 2017 - oznámenie o odvolaní a vzdaní sa kandidatúry pre voľby na predsedu a zastupiteľstva KSK
23.10.2017 -   Pozvánka na zasadnutie finančno-hospodárskej komisie dňa 25.10.2017 v Spišských Vlachoch
18.10.2017 -   Pozvánka na 38. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.10.2017
18.10.2017 -   Pozvánka na zasadnutie sociálnej komisie dňa 25.10.2017 v Spišských Vlachoch
12.10.2017 -   Voľby VUC 2017 - oznámenie o odvolaní z kandidatúry pre voľby predsedu KSK
12.10.2017 -   Uznesenia - 37. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
12.10.2017 -   Oznámenie pre žiadateľov o dotáciu na rok 2018
07.10.2017 -   Zápisnica - 36. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
05.10.2017 -   Uznesenia - 36. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
05.10.2017 -   Pozvánka na rokovanie stavebno-plánovacej komisie dňa 11.10.2017
05.10.2017 -   Uznesenia - 36. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
29.09.2017 -   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
29.09.2017 -   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
28.09.2017 -   Pozvánka na 36. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 - opakované MsZ zo dňa 27.09.2017
27.09.2017 -   Zápisnica z 18. zasadnutia finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 25.9.2017
26.09.2017 -   Pozvánka na rokovanie kultúrno-športovej komisie dňa 28.9.2017
22.09.2017 -   Pozvánka na rokovanie stavebno-plánovacej komisie dňa 29.9.2017
22.09.2017 -   Zápisnica z rokovania finančno-hospodárskej komisie dňa 17.8.2017
22.09.2017 -   Pozvánka na 35. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.09.2017
22.09.2017 -   Pozvánka na 37. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
19.09.2017 -   Oznámenie rozhodnutia o povolení na uskutočnenie vodnej stavby - Splašková kanalizácia ul. Cintorínska
18.09.2017 -   Pozvánka na rokovanie finančno-hospodárskej komisie dňa 25.9.2017
13.09.2017 -   Odstávka elektrickej energie dňa 06.10.2017 Zahurou pri 2. jazere
13.09.2017 -   Zápisnica - 34. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
11.09.2017 -   Oznámenie o predaji pozemku - priamy predaj
08.09.2017 -   Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - ul. Železničná 4
08.09.2017 -   Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - ul. Partizánska 13
06.09.2017 -   Uznesenia z 34. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017
05.09.2017 -   Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta Spišské Vlachy
30.08.2017 -   Zoznam detí MŠ - umiestnenie v šk. roku 2017/2018
17.08.2017 -   Pozvánka na rokovanie stavebno-plánovacej komisie dňa 25.8.2017
17.08.2017 -   Pozvánka na 34. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 25.08.2017
09.08.2017 -   Oznámenie o začatí stavebného konania - Splašková kanalizácia ul. Cintorínska
02.08.2017 -   Zápisnica z 33. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017
31.07.2017 -   Uznesenia z 33. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017
14.07.2017 -   Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Spišských Vlachoch
14.07.2017 -   Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 21.07.2017
04.07.2017 -   Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov
30.06.2017 -   Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.07.2017
29.06.2017 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
28.06.2017 -   Zápisnica z 30. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017
22.06.2017 -   Uznesenia z 30. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017
21.06.2017 -   Pozvánka na 31. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.06.2017
20.06.2017 -   Pozvánka na zasadnutie finančno-hospodárskej komisie dňa 21.06.2017 v Spišských Vlachoch
12.06.2017 -   Pozvánka na zasadnutie stavebno-plánovacej komisie dňa 23.06.2017 v Spišských Vlachoch
12.06.2017 -   Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2016
09.06.2017 -   Evidencia účasti poslancov na zasadnutiach MsZ vo volebnom období 2014-2018
06.06.2017 -   Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.06.2017
23.05.2017 -   Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 30.05.2017
18.05.2017 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Dalibor Horváth
18.05.2017 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Ľudovít Pikla a manželka
18.05.2017 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy - Peter Pobiecký a manželka
17.05.2017 -   Zápisnica z 26. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
17.05.2017 -   Zápisnica z 27. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.05.2017
15.05.2017 -   Uznesenia z 26. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
10.05.2017 -   Pozvánka na 28. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.05.2017
28.04.2017 -   Pozvánka na 14. zasadnutie finančnej komisie dňa 2.5.2017
28.04.2017 -   Pozvánka na 27. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 05.05.2017
26.04.2017 -   Pozvánka na 26. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
24.04.2017 -   Zápisnica z 12. zasadnutia Stavebno-plánovacej komisie MsZ v Spišských Vlachoch
11.04.2017 -   VEREJNÁ VYHLÁŠKA : Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0928 Stredný tok Hornádu do národného zoznamu území európskeho významu
07.04.2017 -   Pozvánka na 14. zasadnutie Kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie MsZ v Spišských Vlachoch
07.04.2017 -   Pozvánka na 12. zasadnutie Stavebno-plánovacej komisie MsZ v Spišských Vlachoch
08.03.2017 -   Návrh na vydanie územného rozhodnutia: “Novostavba nájomných bytov nižšieho štandardu”
08.03.2017 -   Zápisnica z 1. zasadnutia Rady na podporu športu v Spišských Vlachoch
07.03.2017 -   Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy
01.03.2017 -   Pozvánka na zasadnutie stavebno-plánovacej komisie v Spišských Vlachoch
23.02.2017 -   Pozvánka na 14. zasadnutie Kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie v Spišských Vlachoch
23.02.2017 -    Verejná vyhláška: Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce Spišské Vlachy - doplnenie
22.02.2017 -   Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
22.02.2017 -   Zápisnica z 25. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch konaného dňa 08.02.2017
21.02.2017 -   Oznámenie o začatí stavebného konania: Novostavba nájomných bytov nižšieho štandardu
17.02.2017 -   Uznesenia - 25. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
07.02.2017 -   Verejná vyhláška - "Spišské Vlachy - úprava NN siete ul. Mlynská a časť SNP" - do 9.3.2017
31.01.2017 -   Zapojenie sa do 2. ročníka grantovej výzvy pod názvom: "Vy rozhodujete, my pomáhame" - termín do 05.02.2017
31.01.2017 -   Verejná vyhláška: Oznámenie o prerokovaní Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce Spišské Vlachy
31.01.2017 -   Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 08.02.2017
31.01.2017 -   Pozvánka na 13. zasadnutie finančnej komisie dňa 1.2.2017
24.01.2017 -   List prezidenta SR Andreja Kisku
24.01.2017 -   Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy
17.01.2017 -   Upozornenie pre občanov mesta - schodnosť a bezpečnosť chodníkov
16.01.2017 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2017
12.01.2017 -   Pozvánka na 1. zasadnutie stavebno-plánovacej komisie dňa 18.01.2017 v Spišských Vlachoch
11.01.2017 -   Upozornenie RVPS pre chovateľov hydiny a iného vtáctva k vývoju nákazovej situácie v Európe
11.01.2017 -   Zápisnica z 24. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016
05.01.2017 -   Uznesenia z 24. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016
03.01.2017 -   Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu: Novostavba nájomných bytov nižšieho štandardu (do 18.01.2017)
21.12.2016 -   Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.12.2016
20.12.2016 -   Oznámenie verejnou vyhláškou: Stavba - ul. Slnečná, Komenského, Štúrova - úprava NN siete (do 19.01.2017)
07.12.2016 -   Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 14.12.2016
06.12.2016 -   Pozvánka na 13. zasadnutie kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie dňa 8.12.2016
29.11.2016 -   Pozvánka na 12. zasadnutie finančno-hospodárskej komisie dňa 05.12.2016
29.11.2016 -   Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2019
29.11.2016 -   Návrh Programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2019
28.11.2016 -   Zverejnenie oznámenia o vypracovaní strategického dokumenu: "Územný plán obce Žehra"
24.11.2016 -   Zápisnica z 23. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016
22.11.2016 -   Uznesenia z 23. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016
14.11.2016 -   Zápisnica z voľby Hlavného kontrolóra Mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023 s tajným hlasovaním dňa 11.11.2016
10.11.2016 -   Pozvánka na zasadnutie stavebno-plánovacej komisie dňa 16.11.2016 v Spišských Vlachoch
10.11.2016 -   Zápisnica z 22. opakovaného zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016
08.11.2016 -   Pozvánka na 12. zasadnutie kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie dňa 10.11.2016
07.11.2016 -   Zápisnica z otvárania obálok k voľbe hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy a informácia pre uchádzačov na túto funkciu
07.11.2016 -   Uznesenia z 22. opakovaného zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016
04.11.2016 -   Pozvánka na 23. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.11.2016
24.10.2016 -   Oznam o zverejnení strategického dokumentu: "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"
24.10.2016 -   Pozvánka na opakované 22. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 28.10.2016
19.10.2016 -   Pozvánka na 11. zasadnutie kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie dňa 21.10.2016
14.10.2016 -   Pozvánka na opakované 22. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.10.2016
07.10.2016 -   Oznam o zmene cestovných poriadkov autobusovej dopravy od 01.10.2016
05.10.2016 -   Pozvánka na 22. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.10.2016
05.10.2016 -   Zápisnica z 21. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016
27.09.2016 -   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
27.09.2016 -   Prílohy 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
23.09.2016 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
23.09.2016 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
20.09.2016 -   Uznesenia z 21. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016
16.09.2016 -   Rozhodnutie o organizovaní športového podujatia mimo športového zariadenia
02.09.2016 -   Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.09.2016
09.08.2016 -   Zápisnica z 20. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016
28.07.2016 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
21.07.2016 -   Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na prenájom priestorov v Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch
21.07.2016 -   Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016
21.07.2016 -   Oznam SPP, a.s. o novele trestného zákona účinná od 01.07.2016
19.07.2016 -   Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj pozemku
13.07.2016 -   Zápisnica z opakovaného 19. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2016
08.07.2016 -   Pozvánka na 20. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 15.07.2016
06.07.2016 -   Schválené rozpočtové opatrenie č. 1/2016
04.07.2016 -   Zápisnica z 19. zasadnutia (slávnostné) MsZ v Spišských Vlachoch dňa 24.06.2016
30.06.2016 -   Zápisnica z 18. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.06.2016
30.06.2016 -   Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2016
28.06.2016 -   Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.06.2016
21.06.2016 -   Uznesenia z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
20.06.2016 -   Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
17.06.2016 -   Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ (slávnostné) v Spišských Vlachoch dňa 24.06.2016
16.06.2016 -   Zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste Spišské Vlachy
16.06.2016 -   VZN č. 4/2016 o nakladaní s KO a s DSO na území mesta Spišské Vlachy
15.06.2016 -   Za čistejšie Spišské Vlachy
08.06.2016 -   Výzva na voľby členov Rady školy pri ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy
08.06.2016 -   Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2015
03.06.2016 -   Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.06.2016
02.06.2016 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľ/ka CVČ v Spišských Vlachoch
26.05.2016 -   Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
25.05.2016 -   Schválený rozpočet mesta na roky 2016-2018
25.05.2016 -   Zápisnica - 17. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
25.05.2016 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2016
16.05.2016 -   Uznesenia zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
16.05.2016 -   Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na novovytvorený pozemok
04.05.2016 -   Pozvánka na 17. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.05.2016
26.04.2016 -   Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
26.04.2016 -   Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2018
26.04.2016 -   Návrh Programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2018
14.03.2016 -   Výsledky volieb do NR SR v meste Spišské Vlachy
14.03.2016 -   Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na prenájom priestorov v Požiarnej zbrojnici
10.03.2016 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
10.03.2016 -   Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku mesta, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa
09.03.2016 -   VZN č. 2/2016 o mieste a čase zápisu detí do ZŠ
09.03.2016 -   VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
09.03.2016 -   Zápisnica zo 16. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016
04.03.2016 -   Uznesenia zo 16. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016
02.03.2016 -   Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.01.2016
23.02.2016 -   Pozvánka na 16. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 02.03.2016
12.02.2016 -   Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
08.02.2016 -   VZN č. 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane
08.02.2016 -   Prílohy k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, školsk.zariad. v pôsob.mesta Spišské Vlachy
08.02.2016 -   Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta Spišské Vlachy
05.02.2016 -   Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.01.2016
22.01.2016 -   Pozvánka na 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
14.01.2016 -   Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov
14.01.2016 -   Návrh finančného rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2018
14.01.2016 -   Návrh Programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2018
13.01.2016 -   Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachy
04.01.2016 -   Kalendár zvozu komunálneho odpadu v meste Spišské Vlachy na rok 2016
29.12.2015 -   Zápisnica zo spoločného 13. a 14. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015
15.12.2015 -   Uznesenia z 13. a 14. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015
14.12.2015 -   Obchodná verejná súťaž - prenájom časti nehnuteľnosti: priestory v KD na prízemí, teraz predajňa Elektro
08.12.2015 -   Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy
04.12.2015 -   Voľby do NR SR 2016 - Oznámenie o utvorení volebných okrskov
04.12.2015 -   Pozvánka na 13. a 14. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 11.12.2015
30.11.2015 -   Výzva Agrovýkrm Spiš s.r.o. - žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky
26.11.2015 -   Zápisnica z 12. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015
26.11.2015 -   Návrh VZN 5/2015 o miestnych daniach
25.11.2015 -   Verejná vyhláška - územné rozhodnutie pre stavbu: Realizácia optických sietí, Klaster SpV 1
25.11.2015 -   Uznesenia z 12. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015
20.11.2015 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2016
20.11.2015 -   Pozvánka na 13. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 27.11.2015
19.11.2015 -   Voľby do NR SR - Informácie pre voliča
19.11.2015 -   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
05.11.2015 -   Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.11.2015
05.11.2015 -   Zápisnica z 11. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015
03.11.2015 -   Schválené rozpočtové opatrenie č. 2/2015
03.11.2015 -   Uznesenia z 11. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015
23.10.2015 -   Zápisnica - 9. opakované riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Kultúrneho domu mesta Spišské Vlachy
21.10.2015 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Spišské Vlachy
19.10.2015 -   Verejná vyhláška o začatí územného konania - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
16.10.2015 -   Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ dňa 09.10.2015
16.10.2015 -   Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 23.10.2015
16.10.2015 -   Bod č. 5. Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií za rok 2014
16.10.2015 -   Zápisnica z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 9.10.2015 z Kultúrneho domu Spišské Vlachy
15.10.2015 -   Oznámenie pre žiadateľov o dotáciu na rok 2016
05.10.2015 -   Zverejnenie zámeru vzájomnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy
02.10.2015 -   Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 09.10.2015
01.10.2015 -   Oznámenie o konaní miestneho referenda dňa 17.10.2015 v Spišských Vlachoch
01.10.2015 -   Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ dňa 26.09.2015
28.09.2015 -   Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o poskytov.soc.služieb
23.09.2015 -   Pozvánka na nové 9. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.09.2015
23.09.2015 -   Zápisnica - 9. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Kultúrneho domu mesta Spišské Vlachy
28.08.2015 -   Návrh doplnku č. 2 o poskytov. soc. služieb, výške úhrad za soc. služby
21.08.2015 -   Zápisnica - 8. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
24.07.2015 -   Uznesenia z 8. zasadnutia MsZ dňa 10.07.2015
03.07.2015 -   Zápisnica - 6. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
29.06.2015 -   Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2014 - schválený
22.06.2015 -   Uznesenia - 6. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
19.06.2015 -   Pozvánka na 7. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.06.2015
18.06.2015 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Komenského 6 Spišské Vlachy
18.06.2015 -   Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
12.06.2015 -   Zápisnica - 5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
08.06.2015 -   Uznesenia - 5. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
05.06.2015 -   Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 12.06.2015
03.06.2015 -   Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2015 - 2017 - schválený
28.05.2015 -   Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2014
28.05.2015 -   Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2014
27.05.2015 -   Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
27.05.2015 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2015
27.05.2015 -   Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
21.05.2015 -   Pozvánka na 5. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.05.2015
04.05.2015 -   Zápisnica - 4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
28.04.2015 -   Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ v Spišských Vlachoch
28.04.2015 -   Uznesenia - 4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
28.04.2015 -   Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia KSK
28.04.2015 -   Rokovací poriadok MsZ v Spišských Vlachoch
22.04.2015 -   Zápisnica - 3. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
13.04.2015 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času v Spišských Vlachoch
10.04.2015 -   Pozvánka na 4. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.04.2015
30.03.2015 -   Uznesenia - 3. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
27.03.2015 -   VZN 1/2015 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy
27.03.2015 -   VZN 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišské Vlachy
27.03.2015 -   Finančný rozpočet - školy a školské zariadenia mesta na rok 2015
27.03.2015 -   Finančný rozpočet mesta na rok 2015
27.03.2015 -   VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy
13.03.2015 -   Pozvánka na 3. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2015
10.03.2015 -   Oznámenie SPP a.s. - prechod na nový odorant zemného plynu
10.03.2015 -   2. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
06.03.2015 -   Zoznam daňových dlžníkov FO v meste Spišské Vlachy za rok 2015
06.03.2015 -   Zoznam daňových dlžníkov PO v meste Spišské Vlachy za rok 2015
06.03.2015 -   Zoznam evidovaných psov v meste Spišské Vlachy
04.03.2015 -   Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Prešovského samosprávneho kraja"
04.03.2015 -   Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl.umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy
04.03.2015 -   Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015
04.03.2015 -   Návrh programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015
04.03.2015 -   Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácie
04.03.2015 -   Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
04.03.2015 -   Návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území mesta Spišské Vlachy
12.02.2015 -   Pozvánka na 2. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 17.02.2015
11.02.2015 -   Pozvánka na 2. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 16.02.2015
03.02.2015 -   Návrh VZN č.1/2015 o prevádzkovaní pohrebiska
09.01.2015 -   Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2014
08.01.2015 -   1. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
19.12.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
19.12.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky MŠ
18.12.2014 -   Oznámenie o volebných okrskoch pre konanie referenda
18.12.2014 -   Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlásení referenda
18.12.2014 -   Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch
12.12.2014 -   Pozvánka na 1. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 19.12.2014
28.11.2014 -   Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
20.11.2014 -   33. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
19.11.2014 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2015
28.10.2014 -   Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
08.10.2014 -   32. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
06.10.2014 -   Oznámenie o volebných okrskoch
29.09.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom majetku
29.09.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odpredaj majetku
29.09.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - prenájom majetku
29.09.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odpredaj majetku
25.09.2014 -   Oznámenie o predložených kandidátnych listinách
25.09.2014 -   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Spišských Vlachoch
25.09.2014 -   Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
24.09.2014 -   Obchodná verejná súťaž - prenájom priestorov Kultúrneho domu
17.09.2014 -   Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby
09.09.2014 -   Pozvánka na 32. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 16.09.2014
18.08.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky CVČ v Spišských Vlachoch
06.08.2014 -   31. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
31.07.2014 -   Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4 /2013
30.07.2014 -   OZNÁMENIE o rozsahu výkonu primátora mesta pre voľby do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15. novembra 2014
30.07.2014 -   OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15. novembra 2014
30.07.2014 -   OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15.novembra 2014
14.07.2014 -   Pozvánka na 31. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 22.07.2014
08.07.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
03.07.2014 -   30. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
18.06.2014 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2014
13.06.2014 -   Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 20.06.2014
04.06.2014 -   Záverečný účet mesta za rok 2013 - schválený
02.06.2014 -   Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2014 - 2016 - schválený
02.06.2014 -   29. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
26.05.2014 -   Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.06.2014
16.05.2014 -   Schválený rozpočet mesta na rok 2014
16.05.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odpredaja nehnuteľného majetku
16.05.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - odpredaja nehnuteľného majetku
15.05.2014 -   Návrh záverečného účtu za rok 2013
05.05.2014 -   Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 13.05.2014
29.04.2014 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - orná pôda
28.04.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy
28.04.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Základnej školy
15.04.2014 -   Zoznam volebných okrskov pre voľby do Európskeho parlamentu
11.04.2014 -   Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2014 - 2016 - návrh
10.04.2014 -   Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2014-2016
08.04.2014 -   28. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
08.04.2014 -   Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
31.03.2014 -   Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2014-2016
20.03.2014 -   Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ
13.03.2014 -   Pozvánka na 28.riadne zasadnutie MsZ
27.02.2014 -   Zoznam daňových dlžníkov k 26.2.2014 - FO
27.02.2014 -   Zoznam daňových dlžníkov k 26.2.2014 - PO
27.02.2014 -   Evidencia prihlásených psov v roku 2014
20.02.2014 -   Vydávanie voličských preukazov pre voľby prezidenta 2014
04.02.2014 -   mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
31.01.2014 -   Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky
31.01.2014 -   Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2013
17.01.2014 -   Oznámenie o vyhlásení výberového konania na miesto riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času
14.01.2014 -   27. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
16.12.2013 -   VZN č. 4/2013 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
12.12.2013 -   VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu ulice v mestskej časti Dobra Voľa
10.12.2013 -   Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov 2014 VÚC KSK
04.12.2013 -   Pozvánka na 27.riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
28.11.2013 -   Uverejnenie výsledkov volieb predsedu KSK
28.11.2013 -   Výsledky volieb do zastupiteľstva KSK v roku 2013 (1. a 2. kolo)
25.11.2013 -   Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu ulice v mestskej časti Dobra Voľa
22.11.2013 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2014
19.11.2013 -   2. kolo volieb predsedu Košického samosprávneho kraja dňa 23.11.2013
13.11.2013 -   Rozhodnutie o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
12.11.2013 -   Výsledky volieb do zastupiteľstva KSK v roku 2013
06.11.2013 -   26. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
06.11.2013 -   Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
18.10.2013 -   Kandidáti na poslancov do KSK - voľby do samosprávnych krajov
18.10.2013 -   Kandidáti na predsedu KSK - voľby do samosprávnych krajov
16.10.2013 -   Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.11.2013 v meste Spišské Vlachy
16.10.2013 -   25. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
15.10.2013 -   Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v sále Kultúrneho domu Spišské Vlachy
08.10.2013 -   Pozvánka na 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
01.10.2013 -   Pozvánka na 26. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
11.09.2013 -   Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľnosti-pozemkov
10.09.2013 -   Pozvánka na 25. riadne zasadnutie MsZ dňa 17.09.2013
01.08.2013 -   Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zakázky „Zariadenie pre detské ihrisko"
22.07.2013 -   24. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
03.07.2013 -   Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK
26.06.2013 -   Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ dňa 28.6.2013 v Spišských Vlachoch
19.06.2013 -   Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov v oblasti Zahura
11.06.2013 -   Obchodná verejná súťaž na odpredaj hnuteľného majetku - osobné vozidlo
11.06.2013 -   Obchodná verejná súťaž na odpredaj hnuteľného majetku - nefunkčnej kotolne
10.06.2013 -   Pozvánka na 24. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
10.06.2013 -   Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu námestia
06.06.2013 -   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2013
04.06.2013 -   Pozvánka na 24. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
31.05.2013 -   Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2012
22.05.2013 -   Evidencia prihlásených psov v meste Spišské Vlachy
22.05.2013 -   23. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
21.05.2013 -   Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov v oblasti Zahura
23.04.2013 -   Pozvánka na 23. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch
18.04.2013 -   Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
17.04.2013 -   22. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
12.04.2013 -   Návrh VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta
12.04.2013 -   VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa
06.03.2013 -   Schválený rozpočet na rok 2013
06.03.2013 -   Schválený rozpočet na rok 2013
06.03.2013 -   Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2013 - 2015
05.03.2013 -   Zoznam daňových dlžníkov k 28.2.2013 (FO)
05.03.2013 -   Zoznam daňových dlžníkov k 28.2.2013 (PO)
28.02.2013 -   Pozvánka na MsZ dňa 05.03.2013
15.02.2013 -   Návrh rozpočtu na rok 2013
01.02.2013 -   Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16.01.2013 -   21. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
04.01.2013 -   Harmonogram zberu komunálneho odpadu pre mesto Spišské Vlachy na rok 2013
05.11.2012 -   20. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
25.11.2013 -   Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu ulice
02.06.2014 -   29. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
17.09.2014 -   Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby
04.03.2015 -   Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl.umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy
-   Pozvánka na 8. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2015
-   Pozvánka na 9. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 18.09.2015
14.01.2016 -   Návrh Programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2018
06.11.2017 -   
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk