O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
V O Ľ B Y   D O   V Ú C   2 0 1 7

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

msuspvspisskevlachy.sk

(najneskôr do 05.10.2017; na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.)

MsÚ, SNP 34, Spišské Vlachy
Mgr. Valéria Bašistová
telefón: 053/417 42 10

Podrobnejšie informácie k voľbám nájdete na stránke:https://www.minv.sk/?volby-vuc
Bližšie informácie o delegovaní a tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie


Výsledky volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu KSK.
Oznámenie o odvolaní a vzdaní sa kandidatúry pre voľby na predsedu a zastupiteľstva KSK.
Oznámenie o odvolaní z kandidatúry pre voľby predsedu KSK.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2016, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností na území mesta Spišské Vlachy.
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií.
Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23.júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk