O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Z A S A D N U T I A   M s Z

<< späť na zoznam

29.09.2017

Zvukový záznam - 36 a 37. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
Zápisnica - 37. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
Zápisnica - 36. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy - opakované MsZ
Uznesenia - 37. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
Uznesenia - 36. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
Pozvánka na 37. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017
Pozvánka na 36. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 29.09.2017 - opakované MsZ zo dňa 27.09.2017
Bod č. 9. Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom
Bod č. 9 Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom - doplnenie bodu
Bod č. 8. Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
Bod č. 7. Zmluva o zriadení vecného bremena v súvislosti s zrealizovaním stavby elektroenergetického zariadenia „Spišské Vlachy – úprava na ul. Požiarnická“
Bod č. 6. Schválenie dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva
Bod č. 5. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy obci Žehra
Bod č. 5 Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov - opakované MsZ zo dňa 27.9.2017
Bod č. 14 Správa z vykonanej kontroly č. 04/2017
Bod č. 13 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
Bod č. 12. Monitorovacia správa
Bod č. 11 Konsolidovaná závierka za rok 2016
Bod č. 10 Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk