O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
Podpora z nadácií

Zóna pre mamičky s deťmi

Z programu Zlepšime SPPoločne Slovensko získal mesto podporu 7915 EUR na výstavbu detského ihriska v Rudoľovej záhrade.
Fotografie z výstavby      Fotografie z otvorenia
SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom v marci 2013 vyhlásili 2. ročník partnerského verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom tohto programu je pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity, tradície v ich komunite. Od mája do júna 2013 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. V júni 2013 boli zverejnené výsledky verejného hlasovania. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.
V 2. ročníku programu SPPoločne podporili 48 projektov v celkovej sume 320 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 42 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 7 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 7 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získalo bonusové ceny v celkovej výške 30 000 eur.
S výstavbou sa začalo 15. augusta v spolupráci s Tenisovo hokejovým klubom, a v priebehu 3 týždňov vyrástol v Rudoľovej záhrade veľký hrad s lezeckou stenou, hojdačkou, šmýkalkou..., gymnastické kruhy, kladina, jednopružinové kolísadla, kolotoč a lavičky. Pod kruhami a lezeckou stenou vznikli bezpečnostné dopadové zóny. 31. augusta prebehlo slávnostné otvorenie, plné súťaží pre deti s využívaním prvkov nového ihriska.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.


Byť hrdý na víťazstvo

Z grantového programu Futbal to je hra získal MŠK Tatran Spišské Vlachy podporu 2985 EUR.
Fotografie z odovzdávania
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlásil 15. marca 2013 grantový program Futbal to je hra. Do uzávierky programu 30. apríla 2013 prišlo 270 žiadostí. Projekt nášho klubu sa dostal medzi 41 podporených. V rámci projektu sa rátalo so zakúpením tréningových pomôcok (kužele, siete na brány, koordinačné rebríky) pre družstvá starších a mladších žiakov. Taktiež mladí futbalisti dostali šuštákové súpravy, teplákové nohavice, rozlišovačky a nové lopty. Odovzdávanie prebehlo v auguste, v súčasnosti je všetko využívane v tréningovom procese naších žiakov.


Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010

I. fáza - REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA SPIŠSKÉ VLACHY

- náčrt rekonštrukcie námestia (len farebné vyznačené časti námestia) /zobraziť /
- rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z ROP a KSK
- štúdia - autobusová zastávka pri Kultúrnom dome /zobraziť /

- FOTOGRAFIE z rekonštrukcie námestia

  Súčasťou rekonštrukcie sú:
 • - parkovacie plochy na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • - chodníky na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • - autobusová zastávka na ulici SNP
 • - verejné osvetlenie na ul. SNP a Hviezdoslavova
 • - cyklistický chodník na ul. Hviezdoslavova
 • - výsadba nových drevín a novej zelene

KSK ako správca ciest II. A III. Triedy bude zároveň realizovať projekt okružnej križovatky.

Tieto dva na seba nadväzujúce projekty by mali byť zrealizované do konca roka 2010.
Súčasťou projektu okružnej križovatky je aj vyfrézovanie a položenie nového asfaltového koberca od križovatky smerom na Železničnú stanicu.II. fáza - REGENERÁCIA OKOLIA KRUHOVEJ KRIŽOVATKY SPIŠSKÉ VLACHY

- náčrt regenerácie okolia kruhovej križovatky /zobraziť /
- rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2010/01, vyhlásenej dňa 30. marca 2010 z ROP .

  Súčasťou rekonštrukcie a regenerácie okolia kruhovej križovatky sú:
 • -parkovacie plochy na ulici Kostolná
 • -chodníky a cesty na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • -verejné osvetlenie na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • -výsadba nových drevín, novej zelene a kvetinových áleí

Táto II. Fáza-Regenerácie okolia kruhovej križovatky by sa mala začať realizovať začiatkom budúceho roka 2011.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk