O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
P A R L A M E N T N É   V O Ľ B Y   2 0 1 6

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

MsÚ, SNP 34, Spišské Vlachy
Mgr. Valéria Bašistová
telefón: 053/417 42 10
msuspvspisskevlachy.sk , (doručiť najneskôr do 11.1.2016)

Tlačivo a náležitosti, ktoré musí obsahovať „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:
http://www.minv.sk/?nr16-delegovanie

V prípade zasielania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (najneskôr do 15.02.2016) a žiadosti o voľbu poštou (najneskôr do 15.01.2016) elektronicky (emailom), elektronická adresa na doručovanie žiadostí: matrikaspisskevlachy.sk, msuspvspisskevlachy.sk

* Výsledky volieb do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Spišských Vlachoch (*.pdf)
* Hlasovací preukaz (*.pdf)
* Žiadosť o hlasovací preukaz (*.pdf)
* POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou (*.pdf)
* Volebné okrsky (*.pdf)
* Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 (*.doc)
* Zákon č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*.pdf)
* Informácie pre voliča (*.pdf)
* Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR (*.pdf)
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk