O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Slobodný prístup k informáciám

Opravné prostriedky

- proti rozhodnutiu mesta Spišské Vlachy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie,

- lehota na podanie odvolania - 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti,

- odvolanie sa podáva mestu Spišské Vlachy,

- o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Spišské Vlachy rozhoduje primátor mesta,

- rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk