O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Slobodný prístup k informáciám

Úhrada nákladov

- informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto Spišské Vlachy),

- podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácii mestom Spišské Vlachy sú upravené v Sadzobníku nákladov za sprístupňovanie informácií Mesta Spišské Vlachy,

- mesto môže zaplatenie úhrady odpustiť,

- úhrady sú príjmami mesta.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk