O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
V E R E J N É    O B S T A R Á V N I E

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje mesto Spišské Vlachy na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. , predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Spišské Vlachy
IČO: 00329657
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s., 3440021001/5600
Sídlo: Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
tel.: +421 53 417 42 10 fax: +421 53 417 42 18
e-mail: msuspvspisskevlachy.sk web: www.spisskevlachy.sk

AKTUÁLNE VÝZVYVyvesené
od
Zvesené
od
momentálne neevidujeme žiadne aktuálne výzvy

EVIDENCIA ZÁKAZIEKVyvesené
od
Zvesené
od
Verejné obstarávanie - zákazky: Zadanie zákazky typu: "Mimoriadna udalosť"15.05.201415.06.2014
Verejné obstarávanie - zákazky: Súhrnná správa za 4.kvartál 2013 (október - december 2013)16.01.201417.02.2014
Verejné obstarávanie - zákazky: Súhrnná správa za 3. kvartál 2013 (júl - september 2013)28.10.201329.11.2013

ARCHÍV VÝZIEVVyvesené
od
Zvesené
od
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na statický prieskum národnej kultúrnej pamiatky 07.03.201413.03.2014
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na zameranie a štúdiu využitia národnej kultúrnej pamiatky05.03.201411.03.2014
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Oprava cestnej infraštruktúry - ul. Jilemnického"07.10.201312.10.2013
Verejné obstarávanie - výzvy: na predloženie cenovej ponuky na predmet zakázky „Zariadenie pre detské ihrisko"01.08.201310.08.2013
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk