O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
V Z N
NázovPredmetTypVyvesenéZvesené
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachyškolský úrad07.03.2017--
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachyškolský úrad24.01.2017--
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachyškolský úrad27.09.2016--
Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadomNávrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadommesto26.04.2016--
Návrh VZN o zápise detí do ZŠNávrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠškolský úrad12.02.201602.03.2016
Návrh VZN o dotáciáchNávrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta Spišské Vlachymesto08.02.201602.03.2016
Návrh príloh k VZN č.1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financov.škôl, škols.zariadení v pôsob.mesta Spišské Vlachyškolský úrad13.01.201629.01.2016
Návrh VZN Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampanemesto14.01.201629.01.2016
Návrh VZN 5/2015Návrh VZN 5/2015 o miestnych daniachmesto26.11.2015--
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2013Návrh doplnku č. 2 o poskytov. soc. služieb, výške úhrad za soc. službysociálne oddelenie28.08.2015--
Návrh VZNNávrh VZN o určenie mesač.príspevkuškolský úrad27.05.2015--
Návrh VZN o vodáchNávrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodoumesto04.03.2015--
Návrh VZN dotácieNávrh VZN o podmienkach poskytovania dotáciemesto04.03.2015--
Návrh príloh k VZN č. 1/2013Návrh príloh k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl.umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachyškolský úrad04.03.2015--
Návrh VZN č.1/2015Návrh VZN č.1/2015 o prevádzkovaní pohrebiskamesto03.02.2015--
 Návrh doplnku 1 k VZN 4/2013Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4 /2013sociálne oddelenie31.07.201417.09.2014
Návrh VZN č. 5/2013Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu ulice v mestskej časti Dobrá Voľamesto25.11.2013--
Návrh VZN č. 4/2013Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne službysociálne oddelenie06.11.2013--
Návrh VZN č. 3/2013Návrh VZN mesta Spišské Vlachy o určení názvu námestiamesto10.06.201328.06.2013
Návrh VZN č. 2/2013Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadeníškolský úrad18.04.201318.06.2013
Návrh VZN č. 1/2013Návrh VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mestaškolský úrad12.04.201330.04.2013
NávrhVZN2013návrh VZN o určení výšky mesačnéhopríspevku na čiastočnú úhradu nákladovškolský úrad16.11.201218.06.2013
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk