O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
V Z N
NázovPredmetTypVyvesenéZvesené
Návrh VZN o chove zvieratNávrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území mesta Spišské Vlachymesto04.03.2015--
VZN 04/2011o poskytovaní sociálnej služby v jedálnisociálne oddelenie15.04.201104.05.2011
VZN 2/2011o opatrovateľskej službesociálne oddelenie14.02.201130.03.2011
VZN 1/2011o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachyškolský úrad30.03.201114.04.2011
 Návrh PRIL. 1,2 VZNdotácie na rok 2012 na prevádzku a mzdy pre MŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a cirkviškolský úrad29.03.2011--
VZN 1/2010o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachyškolský úrad23.11.200908.12.2009
VZN 03/2009o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadeníškolský úrad28.07.200911.08.2009
 dod1 VZN 3/2009sa upravuje § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 1 písm. b), § 5 ods. 1 písm. a)školský úrad28.09.200913.10.2009
 dod2 VZN 3/2009mení v § 5 ods. 1 písm. a) Školská jedáleňškolský úrad23.11.200908.12.2009
 dod3 VZN 3/2009upravuje sumy životného minimaškolský úrad12.07.201011.08.2010
 dod. 4 VZN č.3/2009upravuje sumy životného minimaškolský úrad14.07.201106.09.2011
 dod.5 VZN č.3/2009upravuje sumy životného minimaškolský úrad26.07.201204.09.2012
 navrh dod. 5upravuje sumy životného minimaškolský úrad26.07.201205.09.2012
VZN 1/2009o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadymesto24.11.200801.01.2009
 dod1 VZN 1/2009sa mení a dopĺňa v III. časti Miestny poplatok a IV. časti Záverečné ustanoveniamesto20.11.200901.01.2010
 dod2 VZN 1/2009sa mení a dopĺňa v III. časti Miestny poplatok a IV. časti Záverečné ustanoveniamesto29.11.201001.01.2011
VZN 03/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadeníškolský úrad01.08.200826.08.2008
 dod1 VZN 3/2008sa upravuje § 5 ods. 1 písm. a) v zmysle Finančných pásiemškolský úrad10.12.200829.12.2008
 navr dod2 VZN 3/2008sa upravuje § 2, ktorý sa dopĺňa odsekom 5 písm. a) a písm. b) a odsekom 6 písm. a) a písm. b)školský úrad12.03.2009--
VZN 1/2008o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišské Vlachymesto23.11.200801.01.2008
VZN 2004PESktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psovmesto03.12.200301.01.2004
VZN 2004DZNo uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území mesta Spišské Vlachymesto03.12.200301.01.2004
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk