O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
VZN
Výber typu platných VZN:
TypNázovVyvesené
od
Pripomienkovať doZvesené
od
VZN platné školský úradVZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 307.03.201722.03.201703.05.2017
VZN platné školský úradVZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 322.02.201722.03.201722.04.2017
VZN platné školský úradVZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 327.09.201627.10.201627.11.2016
VZN platné mestoVZN 4/2016 - o nakladaní s KO a s DSO na území mesta Spišské Vlachy16.06.201616.07.201616.08.2016
VZN platné mestoVZN 3/2016 - o podmienkach poskytovania dotácií09.03.201629.03.201609.04.2016
VZN platné školský úradVZN 2/2016 - o mieste a čase zápisu detí do ZŠ09.03.201609.04.201609.05.2016
VZN platné mestoVZN 1/2016 - o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane08.02.201628.02.201608.03.2016
VZN platné školský úradVZN 1/2013 - prílohy 1, 2, 308.02.201608.03.201608.04.2016
VZN platné sociálne oddelenieVZN 4/2013 - doplnok č. 2 o poskytovaní soc. služieb28.09.201518.10.201528.10.2015
VZN platné školský úradVZN 4/2015 - o určení mesač.príspevku na čiast.úhradu nákladov15.06.201515.07.201515.08.2015
VZN platné mestoVZN 2/2015 - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy27.03.201527.04.201527.05.2015
VZN platné mestoVZN 3/2015 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišské Vlachy27.03.201527.04.201527.05.2015
VZN platné školský úradVZN 1/2013 - prílohy č. 1, 2, 3 27.03.201527.04.201527.05.2015
VZN platné mestoVZN 1/2015 - o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy26.03.201527.04.201527.05.2015
VZN platné sociálne oddelenieVZN 4/2013 - doplnok č.1 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby17.09.201417.10.201417.11.2014
VZN platné mestoVZN 1/2001 - o zbere, preprave a zneškodňovaní KO v meste28.03.201428.04.201428.05.2014
VZN platné sociálne oddelenieVZN EON/2013 - výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 201331.01.201421.02.201431.02.2014
VZN platné sociálne oddelenieVZN 4/2013 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby16.12.201326.12.201316.01.2014
VZN platné mestoVZN 5/2013 - o určení názvu ulice v mestskej časti Dobrá Voľa12.12.201322.12.201331.12.2013
VZN platné mestoVZN 3/2013 - o určení názvu námestia01.07.201321.07.201331.07.2013
VZN platné školský úradVZN 2/2013 - o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov19.06.201319.07.201319.08.2013
VZN platné školský úradVZN 1/2013 - o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa02.05.201322.05.201331.05.2013
VZN platné mestoVZN 1/2012 - o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy06.12.201226.12.201231.12.2012
VZN platné mestoVZN 2/2012 - o poplatku v meste Spišské Vlachy06.12.201216.12.201226.12.2012
VZN platné mestoVZN 5/2011 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov22.08.201122.09.201122.10.2011
VZN platné sociálne oddelenieVZN 3/2011 - o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci06.04.201126.04.201104.05.2011
VZN platné mestoVZN 2/2010 - o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy24.05.201024.06.201024.07.2010
VZN platné školský úradVZN 2/2009 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole25.11.200825.12.200831.12.2008
VZN platné mestoVZN 2/2008 - trhový poriadok21.04.200821.05.200821.06.2008
VZN platné mestoVZN 3/2006 - o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy03.11.200603.12.200620.11.2006
VZN platné školský úradVZN 2/2004 - o určení školského obvodu základných škol mesta Spišské Vlachy23.05.200423.06.200423.07.2004
VZN platné mestoVZN 1/2004 - o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci25.01.200425.02.200401.03.2004
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk