O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Z A S A D N U T I A   M s Z

<< späť na zoznam

03.05.2017

Zvukový záznam - 26. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva z Galérie mesta Spišské Vlachy
Zápisnica z 26. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
Uznesenia z 26. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
Pozvánka na 26. zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 03.05.2017
Bod č. 17.Správa z vykonanej kontroly č. 01/2017
Bod č. 16.Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013
Bod č. 15.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Bod č. 14.Prehlaď žiadosti o informácie a podnetov
Bod č. 13 Súhlas k vzniku vlastníckeho práva
Bod č. 12 Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
Bod 9. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod 8. Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 19
Bod 7. Návrh na čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu Cintorínskej ulice
Bod 6. Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021
Bod 5. Správa o činnosti OO PZ SR a situácii v meste Spišské Vlachy
Bod 11.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ľudovítovi Piklovi a manželke Gabriele Piklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bod 10.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej a manželovi Petrovi Pobieckemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk