Informácia o prerušení distribúcie elektriny a možnosť nahlásenia poruchy

do odvolania

Aktuálne informácie o prerušení distribúcie elektriny v meste Spišské Vlachy a možnosť nahlásenia poruchy je možné na stránke: https://www.vypadokelektriny.sk/#/public/map


alebo na stránke mesta, kolónka: občan/prerušenie distribúcie elektriny.