Poskytnutie dočasného ubytovania utečencom

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky, sa podľa § 29 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle navrhuje vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Z uvedeného dôvodu chceme požiadať obyvateľov nášho mesta, aby nahlásili záujem a možnosť poskytnúť ubytovanie utečencom – štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v našom meste na mestský úrad na tel. č. 053/4174210.