Zasadnutia MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

<< späť na zoznam

26.06.2015

7. Zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch (slávnostné) - bez zápisnice

Pozvánka na MsZ - 7. riadne zasadnutie MsZ v Spišských Vlachoch dňa 26.06.2015

Bod č. 3. - Udeľovanie ocenení