O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
D E T A I L Y   O Z N A M U

<< späť na úvod   /   << späť do archívu

Upozornenie pre občanov - ničenie verejnej zelene a kvetov v meste !!!!
Publikované:06.05.2013 12:38Termín:do odvolania  

Vážení spoluobčania, snahou vedenia mesta je vytvárať postupne čo najlepšie podmienky pre život v našom meste. V rámci rekonštrukcie námestia mesto vynaložilo okrem prostriedkov získaných z európskych fondov aj nemalé vlastné finančné prostriedky. Vytvorené dielo, za ktoré sa nemusíme hanbiť, by malo slúžiť nielen tým, čo zavítajú do nášho mesta, ale predovšetkým nám, čo tu žijeme. Prichádzajúce teplé počasie a rozkvitnutá zeleň na nových plochách na námestí a na Požiarnickej ulici je však  tŕňom v oku niektorým našim občanom. Nedokážu odolať pokušeniu a aj za cenu jej poškodenia si bez povolenia berú z týchto plôch pre svoju potrebu už vysadené kvety a zeleň.
     Týmto spôsobom spôsobujú škodu nielen mestu, ale aj ostatným spoluobčanom. Keďže projekt je spolufinancovaný z európskych fondov, mesto musí počas 5 rokov, t.j. do roku 2018 zabezpečovať projektovanú plochu zelene každoročne. V praxi to znamená, že chýbajúce kvety a zeleň musí mesto z vlastných financií každoročne doplňovať. Okrem poškodzovania zelene a kvetín sme zaznamenali v poslednom období na týchto zrekonštruovaných plochách aj vandalizmus. Ide predovšetkým o poškodzovanie obrubníkov, svahov a zelene nákladnými a osobnými vozidlami a elektrického osvetlenia Immaculaty. Žiadame preto všetkých, ktorým nie je ľahostajné udržiavanie čistoty, či skrášľovanie prostredia v našom meste, aby so zvýšenou pozornosťou si všímali najbližšie okolie a pomáhali vedeniu mesta pri odhaľovaní tých, ktorí takýmto prístupom poškodzujú spoločnú vec.
     Zároveň oznamujeme, predovšetkým tým, ktorým chýbajú doma ukradnuté druhy kvetín a zelene, že mesto je ochotné zabezpečiť dostatok týchto druhov u záhradníckej firmy, ktorá túto zeleň realizovala.
Veríme, že spoločným úsilím dokážeme ochrániť hodnoty, ktoré slúžia nám všetkým.
Za spoluprácu Vám ďakujeme.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk