O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
O S T A T N É   D O K U M E N T Y


OSTATNÉ
* ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V SPIŠSKÝCH VLACHOCH(*.pdf)
* Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2017(*.pdf)
Štatút mestkej knižnice (*.pdf)
* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy (*.pdf)
* Štatút krízového štábu mesta Spišské Vlachy (*.pdf)
* Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy (*.pdf)
* Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch (*.pdf)
* Štatút mesta Spišské Vlachy (*.pdf)
* Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (*.pdf)
* Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora, predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ (*.pdf)
* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu MILOJ SPIŠ (*.doc)
* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu MILOJ SPIŠ (*.ppt)
* Zásady prenajímania nájomných bytov
ARCHÍV
* Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2016(*.pdf)
* Smernica o vybavovaní sťažností a petícií 2013(*.pdf)
* Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy (*.doc)
* Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva (*.pdf)
* Zásady odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora, predsedov a členov komisií a zapisovateľa MsZ (*.pdf)
* Smernica o sťažnostiach a petíciách doručených Mestu Spišské Vlachy (*.pdf)
* Zásady prenajímania nájomných bytov
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk