O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
S O C I Á L N E   O D D E L E N I E

Odborný zamestnanec:Kontakty:Úradné hodiny:
Mgr. Mária Dzurillová Tel: 053 417 42 24
Email:
socialnespisskevlachy.sk
Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
St: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Pia:nestránkový deň

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2015
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2014
Komunitný plán sociálnych služieb
Zákon 448/2008 o sociálnych službách
Zákon 551/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Sociálne oddelenie poskytuje základné sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Rieši priestupky ohľadom neplnenia povinnej školskej dochádzky.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves oznamuje , že odo dňa 22.3.2011 plánuje realizovať prípravu fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, výchovného opatrenia v profesionálnej rodine.
Viac informácií získate z dokumentu Príprava na profesionálne rodičovstvo alebo z brožúrky.

Všeobecne záväzné nariadenia
NázovPredmetVyvesenéZvesené
Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 o poskytov.soc.služieb28.09.2015--
Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 4/2013Návrh doplnku č. 2 o poskytov. soc. služieb, výške úhrad za soc. služby28.08.2015--
Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní soc.služieb a úhrad za sociálne služby17.09.2014--
Výpočet EON za rok 2013Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 201331.01.2014--
 Návrh doplnku 1 k VZN 4/2013Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4 /201331.07.201417.09.2014
VZN č. 4/2013VZN č. 4/2013 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby16.12.2013--
Návrh VZN č. 4/2013Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby06.11.2013--
VZN 04/2011o poskytovaní sociálnej služby v jedálni15.04.201104.05.2011
VZN 03/2011o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci06.04.201104.05.2011
VZN 2/2011o opatrovateľskej službe14.02.201130.03.2011
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk