O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
Štatút komisií MsZ sa vzťahuje na štruktúru, činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 ods 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Spišské Vlachy podľa § 11 ods. 2 pism. a.
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch (ďalej len komisie) sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
Komisie plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto štatútu.
Zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov miestneho zastupiteľstva.
Mesto Spišské Vlachy má vytvorené podľa uznesenia MsZ č. 10/ VII / 2015 pre príslušné funkčné obdobie 2014-2018 tieto stále komisie:

a) Finančno-hospodárska
b) Kultúrno-športovo-vzdelávacia
c) Stavebno-plánovacia
d) Sociálna
e) Na ochranu verejného záujmu

Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských VlachochtimestampNázovVyvesené odPripomienkovať doZvesené od
1519254000 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 22. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.02.2018 04.03.2018
1518994800 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 22. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2018 01.03.2018
1517871600 Komisia Sociálna - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.02.2018 13.02.2018
1517785200 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 22. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2018 15.02.2018
1514415600 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 21. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.12.2017 07.01.2018 09.01.2018
1513897200 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 21. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017
1513897200 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 18. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017
1513897200 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017
1511478000 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 20. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.11.2017 04.12.2017 21.12.2017
1510700400 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 20. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.11.2017 22.11.2017 02.12.2017
1510527600 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 17. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.11.2017 23.11.2017 03.12.2017
1510095600 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 19. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.11.2017 18.11.2017 24.11.2017
1508450400 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 19. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2017 25.10.2017 05.11.2017
1508277600 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.10.2017 28.10.2017 24.11.2017
1508277600 Komisia Sociálna - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.10.2017 25.10.2017 05.11.2017
1507154400 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2017 11.10.2017 21.10.2017
1506463200 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 18. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.09.2017 07.10.2017 24.11.2017
1506031200 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 17. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.09.2017 02.10.2017 24.11.2017
1505858400 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 18. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.09.2017 25.09.2017 05.10.2017
1505685600 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.09.2017 28.09.2017 08.10.2017
1498687200 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.06.2017 09.07.2017 24.11.2017
1498082400 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 16. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.06.2017 22.07.2017 24.11.2017
1497823200 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.06.2017 23.06.2017 30.06.2017
1497477600 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 16. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.06.2017 21.06.2017 01.07.2017
1493676000 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 15. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.05.2017 02.06.2017 24.11.2017
1493157600 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.04.2017 02.05.2017 12.05.2017
1492812000 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 12. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.04.2017 02.05.2017 12.05.2017
1491170400 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 15. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.04.2017 13.04.2017 23.04.2017
1491084000 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 12. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.04.2017 12.04.2017 22.04.2017
1488322800 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.03.2017 10.03.2017 20.03.2017
1488236400 Komisia Sociálna - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.02.2017 10.03.2017 12.05.2017
1486767600 Komisia Sociálna - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.02.2017 21.02.2017 12.05.2017
1486076400 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 14. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.02.2017 03.03.2017 13.03.2017
1485558000 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.01.2017 07.02.2017 17.02.2017
1484953200 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 14. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.01.2017 01.02.2017 10.02.2017
1482793200 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 13. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.12.2016 27.01.2017 07.02.2017
1482188400 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.12.2016 27.12.2016 10.01.2017
1481065200 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 12. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.12.2016 07.01.2017 17.01.2017
1480374000 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 13. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 29.11.2016 08.12.2016 18.12.2016
1480114800 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.11.2016 05.12.2016 15.12.2016
1478386800 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.11.2016 16.11.2016 26.11.2016
1477778400 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 12. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.10.2016 10.11.2016 20.11.2016
1476914400 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 11. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2016 30.10.2016 09.11.2016
1476136800 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.10.2016 21.10.2016 01.11.2016
1475186400 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 11. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.09.2016 10.10.2016 20.10.2016
1474322400 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.09.2016 30.09.2016 10.10.2016
1473458400 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 10. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.09.2016 20.09.2016 30.09.2016
1472508000 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.08.2016 08.09.2016 18.09.2016
1471730400 Komisia Finančno-hospodárska - Pozvánka na 10. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.08.2016 31.08.2016 10.09.2016
1471644000 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.08.2016 30.08.2016 09.09.2016
1471039200 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 9. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.08.2016 23.08.2016 02.09.2016
1469916000 Komisia Stavebno-plánovacia - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.07.2016 10.08.2016 20.08.2016
1468620000 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.07.2016 26.07.2016 05.08.2016
1467237600 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 30.06.2016 10.07.2016 20.07.2016
1466978400 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 9. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.06.2016 07.07.2016 17.07.2016
1464991200 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.06.2016 14.06.2016 24.06.2016
1464645600 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2016 09.06.2016 19.06.2016
1463263200 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.05.2016 25.05.2016 04.06.2016
1458946800 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.03.2016 05.04.2016 15.04.2016
1454972400 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.02.2016 19.02.2016 29.02.2016
1453935600 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.01.2016 07.02.2016 17.02.2016
1448146800 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.11.2015 02.12.2015 12.12.2015
1446418800 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.11.2015 12.11.2015 22.11.2015
1446246000 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.10.2015 10.11.2015 20.11.2015
1443218400 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.09.2015 06.10.2015 16.10.2015
1441836000 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.09.2015 20.09.2015 30.09.2015
1441576800 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.09.2015 17.09.2015 27.09.2015
1437256800 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.07.2015 29.07.2015 08.08.2015
1437256800 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.07.2015 29.07.2015 08.08.2015
1434578400 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.06.2015 28.06.2015 08.07.2015
1433541600 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.06.2015 16.06.2015 26.06.2015
1430690400 Komisia Stavebno-plánovacia - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 04.05.2015 14.05.2015 24.05.2015
1428616800 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.04.2015 20.04.2015 30.04.2015
1426546800 Komisia Kultúrno-športovo-vzdelávacia - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 17.03.2015 27.03.2015 06.04.2015
1425942000 Komisia Finančno-hospodárska - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.03.2015 20.03.2015 30.03.2015
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk