O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010

Výsledky volieb:


Primátor:

1. Ľubomír Fifik1 090 hlasovNEKA
2. Ing. Ladislav Šterbinský326 hlasovKDH, SaS
3. Ing. Michal Kiššák203 hlasovSMER, SNS, ĽS-HZDS
4. Ing. Rastislav Bečker105 hlasovNEKA

Poslanci:


P. č.Meno a priezviskoOkrsok 1Okrsok 2Okrsok 3Spolu
1. Ľubomír Fifik 362 238 317 917
2. Vladimír Baloga, Mgr. 221 165 237 623
3. Radoslav Leščani, Ing. 185 161 208 554
4. Michal Kiššák, Ing. 174 110 186 470
5. Ladislav Šterbinský, Ing. 136 130 183 449
6. Ľubomír Baloga, ThLic. 148 123 175 446
7. Petra Chudíková, Bc. 163 114 133 410
8. František Pikla 167 112 128 407
9. Rastislav Kicko 141 100 144 385
10. Pavol Kičin 188 82 110 380
11. Jozef Repaský, Ing. 118 127 131 376
12. Monika Koperdáková, Mgr. 131 97 144 372
13. Tomáš Celec 169 92 108 369
14. Jozef Dorocák, Ing. 111 116 127 354
15. Milan Biroščák 111 111 121 343
16. Stanislav Lazor, MUDr. 134 102 99 335
17. Štefan Blaščák, Mgr. 103 81 128 312
18. Stanislav Dzurila, Ing. 95 92 100 287
19. Milan Straka 125 73 79 277
20. Darina Garančovská 137 62 77 276
21. Jozef Ružbacký, Mgr. 68 93 112 273
22. Ladislav Forgáč 83 66 120 269
23. Jozef Vanacký 76 76 103 255
24. Stanislav Kandra 119 58 67 244
25. Vladislav Palenčár, MVDr. 73 63 96 232
26. Miloš Janečko 94 66 65 225
27. Samuel Pavlík 78 67 77 222
28. Michal Zavadský 93 44 85 222
29. Ivan Čurilla, JUDr. 81 57 69 207
30. Miroslav Hmelár 103 38 42 183
31. Radoslav Nemčík 58 49 74 181
32. Tibor Pongó 54 30 73 157
33. Tomáš Labaš 64 28 63 155
34. Kamil Hronec 55 49 51 151
35. Ľuboš Mackoviak 73 23 43 139
36. Katarína Valenčíková 83 18 23 124
37. Ján Krištofčo 43 24 37 104
38. Ján Perún 51 16 14 81

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov, ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Počet odovzdaných obálokPočet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbyPodiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbyPočet poslancov, ktorý sa mal zvoliťPočet zvolených poslancovZvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstvastarostu obce, primátora mesta, starostu mestskej častido obecného, mestského, miestneho zastupiteľstvastarostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
2 8141 74261,901 7421 7011 72497,6498,9611111

zdroj informácií: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7,00 do 20,00 hod.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov vek ( zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí ).

Všeobecné informácie.
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schválilo uznesením č. 48/3 na nové volebné obdobie počet poslancov mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch v počte 11 poslancov a pre voľby do orgánov samosprávy obci jeden volebný obvod. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifík rozhodnutím č 51/2010 zo dňa 2.9.2010 vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 Mgr. Martu Meľuchovú.

Zoznamy kandidátov:

kandidáti na primátora mesta Spišské Vlachy kandidáti na poslancov mesta Spišské Vlachy

Volebné okrsky:

Volebné okrsky a zapisovatelia volebných komisií

Informácia pre kandidátov:

Svoje predvolebné programy, prejavy, výzvy voličom...môžte posielať emailom na adminspisskevlachy.sk. Každému bude na mestskej stránke spravená prezentácia s možnosťou informovať občanov. Kandidáti budú pridávaní postupne, podľa toho kedy zašlú informácie.

Tlačivá na stiahnutie
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)

Kandidátne listiny pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
- podávajú politické strany a nezávislí kandidáti za volebný obvod. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Kandidátne listiny pre voľbu primátora
- podávajú politické strany a nezávislí kandidáti. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. najneskôr 3. októbra 2010.

Doručovanie kandidátnych listín
Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne v úradných hodinách Mestského úradu do kancelárie č.116 na poschodí Mestského úradu v Spišských Vlachoch po dohode so zapisovateľkou:
denne od 7,30 hod. do 15,30 hod. Obed: 11,30 -12,00 hod
alebo na adresu zapisovateľky:
Mgr. Marta Meľuchová
Slnečná 9, Spišské Vlachy
mobil: 0907 641 335
e-mail: martamel@post.sk


Počet obyvateľov v meste Spišské Vlachy k 2.9.2010 je 3 618. Údaj je získaný s evidencie obyvateľov mesta Spišské Vlachy.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk