O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia

Voby do orgnov samosprvy obc 2010

Vsledky volieb:


Primtor:

1. ubomr Fifik1 090 hlasovNEKA
2. Ing. Ladislav terbinsk326 hlasovKDH, SaS
3. Ing. Michal Kik203 hlasovSMER, SNS, S-HZDS
4. Ing. Rastislav Beker105 hlasovNEKA

Poslanci:


P. .Meno a priezviskoOkrsok 1Okrsok 2Okrsok 3Spolu
1. ubomr Fifik 362 238 317 917
2. Vladimr Baloga, Mgr. 221 165 237 623
3. Radoslav Leani, Ing. 185 161 208 554
4. Michal Kik, Ing. 174 110 186 470
5. Ladislav terbinsk, Ing. 136 130 183 449
6. ubomr Baloga, ThLic. 148 123 175 446
7. Petra Chudkov, Bc. 163 114 133 410
8. Frantiek Pikla 167 112 128 407
9. Rastislav Kicko 141 100 144 385
10. Pavol Kiin 188 82 110 380
11. Jozef Repask, Ing. 118 127 131 376
12. Monika Koperdkov, Mgr. 131 97 144 372
13. Tom Celec 169 92 108 369
14. Jozef Dorock, Ing. 111 116 127 354
15. Milan Birok 111 111 121 343
16. Stanislav Lazor, MUDr. 134 102 99 335
17. tefan Blak, Mgr. 103 81 128 312
18. Stanislav Dzurila, Ing. 95 92 100 287
19. Milan Straka 125 73 79 277
20. Darina Garanovsk 137 62 77 276
21. Jozef Ruback, Mgr. 68 93 112 273
22. Ladislav Forg 83 66 120 269
23. Jozef Vanack 76 76 103 255
24. Stanislav Kandra 119 58 67 244
25. Vladislav Palenr, MVDr. 73 63 96 232
26. Milo Janeko 94 66 65 225
27. Samuel Pavlk 78 67 77 222
28. Michal Zavadsk 93 44 85 222
29. Ivan urilla, JUDr. 81 57 69 207
30. Miroslav Hmelr 103 38 42 183
31. Radoslav Nemk 58 49 74 181
32. Tibor Pong 54 30 73 157
33. Tom Laba 64 28 63 155
34. Kamil Hronec 55 49 51 151
35. ubo Mackoviak 73 23 43 139
36. Katarna Valenkov 83 18 23 124
37. Jn Kritofo 43 24 37 104
38. Jn Pern 51 16 14 81

Poet osb zapsanch v zoznamoch voliovPoet voliov, ktorm boli vydan oblkyas voliov v %Poet odovzdanch oblokPoet platnch hlasovacch lstkov odovzdanch pre vobyPodiel platnch hlasovacch lstkov odovzdanch pre vobyPoet poslancov, ktor sa mal zvoliPoet zvolench poslancovZvolen starosta obce, primtor mesta, starosta mestskej asti
do obecnho, mestskho, miestneho zastupitestvastarostu obce, primtora mesta, starostu mestskej astido obecnho, mestskho, miestneho zastupitestvastarostu obce, primtora mesta, starostu mestskej asti
2 8141 74261,901 7421 7011 72497,6498,9611111

zdroj informci: tatistick rad Slovenskej republiky
Predseda Nrodnej rady Slovenskej republiky rozhodnutm . 225/2010 Z. z. vyhlsil voby do orgnov samosprvy obc a uril
de ich konania na sobotu 27. novembra 2010 v ase od 7,00 do 20,00 hod.

Prvo voli do orgnov samosprvy obc maj obyvatelia Slovenskej republiky, ktor maj v obci, v mestskej asti hlavnho mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej asti mesta Koice trval pobyt a najneskr v de volieb dovili 18 rokov vek ( zkon . 346/1990 Zb. o vobch do orgnov samosprvy obc ).

Veobecn informcie.
Mestsk zastupitestvo v Spiskch Vlachoch schvlilo uznesenm . 48/3 na nov volebn obdobie poet poslancov mestskho zastupitestva v Spiskch Vlachoch v pote 11 poslancov a pre voby do orgnov samosprvy obci jeden volebn obvod. Primtor mesta Spisk Vlachy ubomr Fifk rozhodnutm 51/2010 zo da 2.9.2010 vymenoval za zapisovatea miestnej volebnej komisie pre voby do orgnov samosprvy obc 2010 Mgr. Martu Meuchov.

Zoznamy kandidtov:

kandidti na primtora mesta Spisk Vlachy kandidti na poslancov mesta Spisk Vlachy

Volebn okrsky:

Volebn okrsky a zapisovatelia volebnch komisi

Informcia pre kandidtov:

Svoje predvolebn programy, prejavy, vzvy voliom...mte posiela emailom na adminspisskevlachy.sk. Kadmu bude na mestskej strnke spraven prezentcia s monosou informova obanov. Kandidti bud pridvan postupne, poda toho kedy zal informcie.

Tlaiv na stiahnutie
Vzor kandidtnej listiny politickej strany (politickho hnutia, koalcie) pre voby do obecnho (mestskho, miestneho) zastupitestva
Vzor kandidtnej listiny nezvislho kandidta pre voby do obecnho (mestskho, miestneho) zastupitestva
Vzor kandidtnej listiny politickej strany (politickho hnutia, koalcie) pre voby starostu obce (primtora mesta, starostu mestskej asti)
Vzor kandidtnej listiny nezvislho kandidta pre voby starostu obce (primtora mesta, starostu mestskej asti)

Kandidtne listiny pre voby poslancov mestskho zastupitestva
- podvaj politick strany a nezvisl kandidti za volebn obvod. Kandidtne listiny sa doruia v dvoch rovnopisoch zapisovateovi miestnej volebnej komisie najneskr 55 dn pred dom volieb, t.j. najneskr 3. oktbra 2010.

Kandidtne listiny pre vobu primtora
- podvaj politick strany a nezvisl kandidti. Politick strany mu poda kandidtnu listinu so spolonm kandidtom. Kandidtne listiny sa doruia v dvoch rovnopisoch zapisovateovi miestnej volebnej komisie najneskr 55 dn pred dom volieb, t.j. najneskr 3. oktbra 2010.

Doruovanie kandidtnych listn
Politick strany doruia kandidtne listiny prostrednctvom splnomocnenca a nezvisl kandidti osobne v radnch hodinch Mestskho radu do kancelrie .116 na poschod Mestskho radu v Spiskch Vlachoch po dohode so zapisovatekou:
denne od 7,30 hod. do 15,30 hod. Obed: 11,30 -12,00 hod
alebo na adresu zapisovateky:
Mgr. Marta Meuchov
Slnen 9, Spisk Vlachy
mobil: 0907 641 335
e-mail: martamel@post.sk


Poet obyvateov v meste Spisk Vlachy k 2.9.2010 je 3 618. daj je zskan s evidencie obyvateov mesta Spisk Vlachy.

© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk