O MESTESAMOSPRÁVAOBČAN... V MESTEDOKUMENTYNÁVŠTEVNÍKFOTOGRAFIE Z ...
       

meniny oslavuje:
dnes:
zajtra:


Úvodná stránka

Naše mesto kliká zodpovedne.sk
Počasie Spišské Vlachy - Svieti.com
Webmail
Administrácia
Z M L U V Y   -  INÉ
timestampZverejnenéDodávateľPredmetObjednávateľ
1518476400 13.02.2018 VSE, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - Mlynská 1 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1517958000 07.02.2018 ita agentúra, s.r.o., Čajakova 13, 81105 Bratislava Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1517958000 07.02.2018 Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1517353200 31.01.2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Memorandum o spolupráci Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Trnavská cesta 7, Bratislava - Ružinov
1516834800 25.01.2018 Ekover, s.r.o., SNP34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO na rok 2018 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1516748400 24.01.2018 Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1516662000 23.01.2018 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1516662000 23.01.2018 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1514934000 03.01.2018 Bontonfilm a.s., Na vrátkach 1F, 841 01 Bratislava Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1514502000 29.12.2017 BC Torsion, s.r.o.,Štverník 662, Brezová pod Bradlom Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1513810800 21.12.2017 Ekover, s.r.o., SNP34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 - POH Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1513638000 19.12.2017 VOCE, s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1513206000 14.12.2017 ĽH Gregovci, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1512514800 06.12.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
1510614000 14.11.2017 Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 08 Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1510009200 07.11.2017 Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1508191200 17.10.2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1508191200 17.10.2017 Zahuraci, Martin Macejko, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1508191200 17.10.2017 Obec Slatvina Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1508104800 16.10.2017 Ing. arch. Adriana Klingová, Levoča Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1507154400 05.10.2017 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci - opatrovateľská služba Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1506636000 29.09.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Hincovce č. 28
1506636000 29.09.2017 Impresario, František Tomčík, Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1505685600 18.09.2017 Wolimex, s.r.o., 085 01 Bardejov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1505340000 14.09.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní ĽH Gregovci, 053 61 Spišské Vlachy
1505340000 14.09.2017 Impresario, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1503871200 28.08.2017 Ing. Ján Kunák, Stará Ľubovňa Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1503871200 28.08.2017 Hasma, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1503698400 26.08.2017 Mr.Celec - Saxophone Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - Jarná 5 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - SNP 19 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 Timotej Zavacký, Markušovce Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1502229600 09.08.2017 Prima banka, a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok č. 4 k Zmluve o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1500933600 25.07.2017 Peter Gonda, Petra Žihalová, Bystrany Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1500933600 25.07.2017 Ľubomír Fifik, Žaneta Fifiková, Spišské Vlachy Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1499724000 11.07.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1499119200 04.07.2017 DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1499119200 04.07.2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o poskytnutí peňažného daru Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1497909600 20.06.2017 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1494453600 11.05.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Slatvina č. 63, Slatvina
1491256800 04.04.2017 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody Mižigár Ladislav, Žehra 178
1490137200 22.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Motocross klub, Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy
1489446000 14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 MŠK Tatran, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy
1489446000 14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13, 05361 Spišské Vlachy
1489446000 14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Tenisovo-hokejový klub, Kostolná 15, 053 61 Spišské Vlachy
1489446000 14.03.2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 Spišský lukostrelecký klub, Štúrova 30, Spišské Vlachy
1488150000 27.02.2017 Ing. arch. Martin Jaško, Letná 49, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo č. 01/2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1486508400 08.02.2017 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1483484400 04.01.2017 Hlasy, s.r.o., Kremnická 2009/26, Bratislava Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1482879600 28.12.2016 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1482879600 28.12.2016 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. 15/2017 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1482274800 21.12.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1482188400 20.12.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Slovenský odborový zväz verejnej správy, SNP 34, Spišské Vlachy
1481583600 13.12.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1480892400 05.12.2016 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1480374000 29.11.2016 CVČ Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1480374000 29.11.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Kolinovce, Kolinovce 129
1479423600 18.11.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1479423600 18.11.2016 Xanax, s.r.o., Levočská 2, Prešov Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1478646000 09.11.2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1478646000 09.11.2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1478646000 09.11.2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1478473200 07.11.2016 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1477432800 26.10.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Spišský lukostrelecký klub, Štúrova 30, Spišské Vlachy
1476828000 19.10.2016 DataCentrum, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM o budúcej spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1476136800 11.10.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Motocross klub, Vajanského 13, 053 61 Spišské Vlachy
1475791200 07.10.2016 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B,Bratislava Zmluva o systémovom zbere triedeného odpadu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1475791200 07.10.2016 Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1474408800 21.09.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1473631200 12.09.2016 OZ Musica Nobilis, Prievozská 32, 821 05 Bratislava Dohoda o spolupráci pri príprave a realizácii XXI. ročníka MUSICA NOBILIS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1473199200 07.09.2016 Semenár, a.s. v konkurze, Jarná 18, 053 61 Spišské Vlachy Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1472076000 25.08.2016 Martin Macejko, 9.mája 29, Spišské Vlachy Dohoda o spolupráci Zahurácky táborák 2016 Mesto Spišské Vlachy
1472076000 25.08.2016 Martin Babik, Humenská 27, Košice Zmluva o účinkovaní Zahurácky táborák 2016 Mesto Spišské Vlachy
1472076000 25.08.2016 Jozef Čurilla, Sládkovičova 7, Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Zahurácky táborák 2016 Mesto Spišské Vlachy
1471212000 15.08.2016 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B,Bratislava Zmluva o systémovom zbere triedeného odpadu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1470175200 03.08.2016 Jozef Lazor, 053 61 Spišské Vlachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1470088800 02.08.2016 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1467928800 08.07.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Tenisovo-hokejový klub, Kostolná 15, 053 61 Spišské Vlachy
1467237600 30.06.2016 AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1466114400 17.06.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13, 05361 Spišské Vlachy
1464559200 30.05.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1464559200 30.05.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1464040800 24.05.2016 Peter Kroščen Zmluva o zriadení predkupného práva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1463522400 18.05.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 MŠK Tatran, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy
1463436000 17.05.2016 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1463090400 13.05.2016 Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava Zmluva č. 1610049 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1462744800 09.05.2016 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Dodatok k zmluve o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1462312800 04.05.2016 Nadácia Jozefa Salaja, Trnavská cesta 7, Bratislava -Ružinov Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1461708000 27.04.2016 AV Audit, s.r.o.,Karpatská 2448/16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1461189600 21.04.2016 Dôvera, ZP, a.s., Einsteinova 25, Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1460498400 13.04.2016 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1460498400 13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - Hviezdoslavova Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1460498400 13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - Mlynská Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1460498400 13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - SNP 34 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1460498400 13.04.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie - Zahura Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1460498400 13.04.2016 Ing. Pavol Gubka, Vajanského 15, Spišská Nová Ves Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1459807200 05.04.2016 Hasma, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1459375200 31.03.2016 DPO SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1458774000 24.03.2016 VSE,a.s., Mlynská 31, Košice Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1457650800 11.03.2016 Ekospiš, združenie obcí, Maurerova 51, Krompachy Zmluva o založenia združenia obcí EKOSPIŠ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1453935600 28.01.2016 Implementačná agentúra MPSVaR, Špitálska 6, Bratislava Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1452726000 14.01.2016 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Kolektívna zmluva Slovenský odborový zväz verejnej správy, SNP 34, Spišské Vlachy
1452207600 08.01.2016 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. 15/16 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1451343600 29.12.2015 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1451343600 29.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1451343600 29.12.2015 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1450220400 16.12.2015 SEZ Krompachy a. s. Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1450220400 16.12.2015 Zinkoza a. s. Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1449615600 09.12.2015 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Gabriel Mižigár, Za Mestom 14, Dobrá Voľa, Spišské Vlachy
1449615600 09.12.2015 JUDr. Marián Rušin, Phd.. Slovinská 4, 053 42 Krompachy Zmluva o poskytovaní právnych služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1449183600 04.12.2015 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Poistná zmluva - prívesný vozík Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1449183600 04.12.2015 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - SNP 19 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1448578800 27.11.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Slatvina č. 63, Slatvina
1448492400 26.11.2015 CVČ Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1447887600 19.11.2015 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava Zmluva o poskytovaní užívacích práv k službe systému ASPI Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1446505200 03.11.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2015 MŠK Tatran-FO, Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy
1446073200 29.10.2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1444255200 08.10.2015 Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 1 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1443045600 24.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, Krompachy
1441576800 07.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Oľšavka č. 39, Oľšavka
1441231200 03.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Bystrany č. 121, Bystrany
1441231200 03.09.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Vojkovce č. 37, Vojkovce
1440972000 31.08.2015 BG Korpus, Letecká 426, Milovice, ČR Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1440712800 28.08.2015 Zahuráci, Martin Macejko, 9. mája 29, Spišské Vlachy Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1440712800 28.08.2015 Bumerang, Martin Babík, Humenská 27, Košice Zmluva o účinkovaní Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1440453600 25.08.2015 Ing. Peter Gerši GCTECH, Jilemnického 6, 91101 Trenčín Kúpna zmluva - kancelársky papier Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1440453600 25.08.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1436306400 08.07.2015 Iveta Sokolová OPTIMA, Tokajícka 4, Košice-Dargovských hrdinov Kúpna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1435788000 02.07.2015 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1434924000 22.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 3/2015 Spišský lukostrelecký klub, Štúrova 30, Spišské Vlachy
1434492000 17.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 4/2015 DHZ, Mlynská 1, Spišské Vlachy
1434060000 12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 1/2015 Športový kub stolného tenisu, Fabiniho 13, Spišské Vlachy
1434060000 12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 2/2015 Motocross club, Vajanského 13, Spišské Vlachy
1434060000 12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 5/2015 MŠK Tatran, Hornádska 49, Spišské Vlachy
1434060000 12.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 6/2015 THK, Kostolná 15, Spišské Vlachy
1433973600 11.06.2015 LUMA-SK, s.r.o,, Dolná tižina 221, 013 04 Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1433887200 10.06.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Kolinovce, Kolinovce č. 129
1433196000 02.06.2015 Implementačná agentúra, Špitálska 25, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci - opatrovateľská služba Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1432245600 22.05.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Obec Slatvina, Slatvina č. 63
1431640800 15.05.2015 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1430344800 30.04.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok k zmluve Materská škola, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy
1429480800 20.04.2015 Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1429221600 17.04.2015 Mesto Krompachy, Námestie Slobody 1, Krompachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1425942000 10.03.2015 Ekover, s.r.o., SNP 34 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1425337200 03.03.2015 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1425250800 02.03.2015 Lukáš Želinský, Zlatý Klas, Hviezdoslavova 5 Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní stravy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1424991600 27.02.2015 Komunálna poistovňa, Štefánikova 17, Bratislava Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1424991600 27.02.2015 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka Materská škola, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy
1424646000 23.02.2015 NZZ - MUDr. Stanislav Lazor, Hviezdoslavova 43, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1423782000 13.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Základná škola, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
1423782000 13.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci Základná škola, Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
1423782000 13.02.2015 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o vzájomnej spolupráci Základná škola, SNP 13, 053 61 Spišské Vlachy
1415055600 04.11.2014 Európsky sociálny fond, IA pre OP, Špitálska 25, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci POS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1412028000 30.09.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2014 Motocross club, Vajanského 13 Spišské Vlachy
1411941600 29.09.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2014 THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy
1411682400 26.09.2014 Slovenská národná knižnica, J. C. Hronského 1, Martin Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1409004000 26.08.2014 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1407362400 07.08.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Dychová hudba Vlašanka, o. z., Spišské Vlachy
1407362400 07.08.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Spišský lukostrelecký klub, Štúrová 30, Spišské Vlachy
1406671200 30.07.2014 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností č. 15/2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1404943200 10.07.2014 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Bratislava-Ružinov Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1404943200 10.07.2014 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Bratislava-Ružinov Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1404943200 10.07.2014 Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš, Bratislava-Ružinov Zmluva o výpožičke Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1404338400 03.07.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy
1403820000 27.06.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Motocross club, Vajanského 13 Spišské Vlachy
1402869600 16.06.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13 Spišské Vlachy
1401832800 04.06.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014 MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy
1401055200 26.05.2014 Komunálna poisťovňa, Štefanikova 17, Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1400450400 19.05.2014 Implementačná agentúra, Špitálska 25, Bratislava Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1400018400 14.05.2014 MADE, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve - URBIS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1400018400 14.05.2014 Mestské lesy a majetky, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1399845600 12.05.2014 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1398722400 29.04.2014 Viera Želinská, Reštaurácia Zlatý Klas, Hviezdoslavova 5, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní stravy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1396476000 03.04.2014 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Holub Július, Žehra 171
1395183600 19.03.2014 Slovak Telecom , Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1393801200 03.03.2014 Lucia Galušková, Reštaurácia NOVA, Hornádska 44, Spišské Vlachy Zmluva o zabezpečení závodného stravovania Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1393801200 03.03.2014 Obec Margecany, Obchodná 7, Margecany Dodatok č. 2 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1391122800 31.01.2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o výpožičke Obec Margecany, Obchodná 7, Margecany
1391122800 31.01.2014 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO na rok 2014 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1390950000 29.01.2014 VSE, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice Dodatok "Zľava" k Zmluve o združenej dodávke elektriny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1390258800 21.01.2014 Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, Martin Zmluva o výpožičke - knižnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1390258800 21.01.2014 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
1390172400 20.01.2014 AV Audit , s.r.o., Karpatská 16, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1387494000 20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13 Spišské Vlachy
1387494000 20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy
1387494000 20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie Motocross club, Vajanského 13 Spišské Vlachy
1387494000 20.12.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2013 o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy
1385420400 26.11.2013 Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - oprava cestnej infraštruktúry Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1382914800 28.10.2013 Strabag, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Zmluva o dielo - Oprava cestnej infraštruktúry ul. Jilemnického Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1382306400 21.10.2013 Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy, Dodatok č. 1 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1381874400 16.10.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy
1379887200 23.09.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy Zámenná zmluva Ernest Čurilla, Hlavná 13, 053 42 Krompachy
1378764000 10.09.2013 Obec Slatvina 63, 05361 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy
1378764000 10.09.2013 Obec Vojkovce č. 37 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy
1378764000 10.09.2013 Obec Kaľava 63, 05342 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy
1378764000 10.09.2013 Obec Bystrany č. 121, 053 62 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy
1378764000 10.09.2013 Obec Hincovce č. 28, 053 63 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 053 61 Spišské Vlachy
1378764000 10.09.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby Emília Pokutová, Žehra 178
1376604000 16.08.2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1375135200 30.07.2013 Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 44/2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1373234400 08.07.2013 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1372716000 02.07.2013 InterDebit, s.r.o., Budatínska 12, Bratislava Mandántna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1372370400 28.06.2013 Obec Oľšavka 39, Oľšavka Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1369692000 28.05.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie Motocross club Spišské Vlachy,Vajanského 13
1369260000 23.05.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie THK, Kostolná 15 Spišské Vlachy
1366927200 26.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov Obec Slatvina, č. 63
1366322400 19.04.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Hornádska 49 Spišské Vlachy
1364425200 28.03.2013 Mesto Spišské Vlachy Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku č. Z2214012054401 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1364338800 27.03.2013 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Fabiniho 13, Spišské Vlachy
1363042800 12.03.2013 Made, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1360105200 06.02.2013 Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k ročnej zmluve Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1359932400 04.02.2013 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Spišská Nová Ves Zmuva o poskytovaní audítorských služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1359500400 30.01.2013 Ekover, Spišské Vlachy Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1359500400 30.01.2013 VSD, a.s., Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - SNP 19 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1359500400 30.01.2013 Ekover, Spišské Vlachy Ročná zmluva o zbere, vývoze KO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1359327600 28.01.2013 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1356908400 31.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o nájme hrobového miesta Jarmila Kaletová
1355785200 18.12.2012 Strabag, Košice Dodatok č. 1 k ZoD - Regenerácia okolia kruhovej križovatky Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1355785200 18.12.2012 Ing. Dominik Mojžiš ASIST, Košice Dodatok č. 2 k ZoD č. 1/2010 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1355698800 17.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Dodatok k zmluve o zverení nehnuteľného majetku do správy MŠ MŠ, Spišské Vlachy
1355353200 13.12.2012 Inštitút hokejových štúdií Zmluva o spolupráci Mesto Spišské Vlachy
1355180400 11.12.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2012 o poskytnutí dotácie Tenisovo-hokejový klub, Spišské Vlachy
1353625200 23.11.2012 VSD, a.s., Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1353452400 21.11.2012 O2 Télefonica, Bratislava Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1353452400 21.11.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o úprave práv pri užívaní poľovníckeho revíru Slovenský poľovnícky zväz
1353452400 21.11.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Zahradníková
1353366000 20.11.2012 Made, s.r.o., Banská Bystrica Licenčná zmluva k programu URBIS Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1352847600 14.11.2012 Ing. Pavel Mathé - Sorbus, Banská Bystrica Dodatok k zmluve o dielo č. 8/2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1352242800 07.11.2012 Ústav informácií a prognóz školstva Darovacia zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1351465200 29.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie MŠK Tatran Spišské Vlachy
1351465200 29.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Karol Gurčík
1351116000 25.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2012 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Spišské Vlachy
1350943200 23.10.2012 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy Mesto Spišské Vlachy
1350856800 22.10.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie Motocross club, Vajanského 13, Spišské Vlachy
1349647200 08.10.2012 Ekover, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní služieb - POH Mesto Spišské Vlachy
1349388000 05.10.2012 Ekover, Spišské Vlachy Zmluva o dielo č. 5/2012 Mesto Spišské Vlachy
1344895200 14.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Zmluva o dodávke plynu Mesto Spišské Vlachy
1344895200 14.08.2012 SPP, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o dodávke plynu Mesto Spišské Vlachy
1342044000 12.07.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie MŠK Tatran Spišské Vlachy
1342044000 12.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy
1341525600 06.07.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva o postúpení užívania poľovníckych pozemkov Slovenský zväz poľovníkov
1341266400 03.07.2012 Komunálna poisťovňa, Košice poistné - uchádzači o zamestnanie Mesto Spišské Vlachy
1340748000 27.06.2012 Mesto Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2012 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu
1340661600 26.06.2012 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Dodatok k zmluve o úvere č. 18/035/03 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1340661600 26.06.2012 Prima banka, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 18/004/12 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1340143200 20.06.2012 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci Mesto Spišské Vlachy, SNP 34 Spišské Vlachy
1334181600 12.04.2012 Ministerstvo kultúry SR, Bratislava Dotácia na nákup knižného fondu Mesto Spišské Vlachy
1330383600 28.02.2012 SOOF, Jenčík, Peter, Krompachy Dodatok č. 01/2012 k zmluve o nájme nebytových priestorov Mesto Spišské Vlachy
1329865200 22.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Dodatok ku Komisionárskej zmluve Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1329778800 21.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava Komisonárska zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1327014000 20.01.2012 Slovenský vodohospodársky podnik Nájomná zmluva - Dreľušský potok Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1326668400 16.01.2012 Brantner, s.r.o., Maurerova 51, Krompachy Zmluva o dielo na rok 2012 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1326668400 16.01.2012 Prospect, Nové Zámky Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1325199600 30.12.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Balogová
1325199600 30.12.2011 Orange, Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení Mesto Spišské Vlachy
1325199600 30.12.2011 Ing. Katarína Koporová, Košice Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy
1325113200 29.12.2011 O2 Télefonica, Bratislava Rámcová zmluva Mesto Spišské Vlachy
1324249200 19.12.2011 Domov Dôchodcov, Spišská Nová Ves Zmluva o sociálnej službe Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1324249200 19.12.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Dodatok č. 1 o poskytnutí dotácie MŠK Tatran, Spišské Vlachy
1323730800 13.12.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 o NFP Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1322607600 30.11.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Anna Proksová
1321916400 22.11.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Jozef Bosák
1321830000 21.11.2011 Mestské lesy a majetky, s.r.o., Spišské Vlachy Nájomná zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1321398000 16.11.2011 Ing. Pavel Mathé - SORBUS, Banská Bystrica Zmluva o dielo - Galmuská tisina Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1320879600 10.11.2011 Košický samosprávny kraj, Košice Nájomná zmluva č. 20/2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Anton Dunka
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Jozef Horváth
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Jozef Mižigár
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Ladislav Mižigár
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Marek Mižigár
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Emília Mižigárová
1320015600 31.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o dodávke pitnej vody FO Jozef Pokuta
1319148000 21.10.2011 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Darovacia zmluva o prevode hnuteľného majetku štátu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1318197600 10.10.2011 CBS, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo - maľovaná mapa Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1317160800 28.09.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Poľsko Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1315778400 12.09.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Mestské lesy a majetky, Spišské Vlachy
1315778400 12.09.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov SOOF, Peter Jenčík, Krompachy
1314914400 02.09.2011 VSE, a.s., Mlynská 35, Košice Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy-Požiarná zbrojnica Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1314050400 23.08.2011 OZ Musica Nobilis, Bratislava Medzinárodný koncert 13.10.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1312927200 10.08.2011 Dexia Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok č. 2 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1312927200 10.08.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev -naviac práce Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1312927200 10.08.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1312840800 09.08.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ján Sater
1312840800 09.08.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Saterová
1312408800 04.08.2011 P.N.P., a.s., Spišské Vlachy Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Borodáčová
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Alžbeta Bandžuchová
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ladislav Tkáč
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Anna Čurillová
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Šarišská
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ružena Štiberová
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Jozef Virgil Krcho
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Ing. Ján Palenčár
1309989600 07.07.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní soc. služby v jedálni Mária Palenčárová
1309384800 30.06.2011 Mercator-Kovo, Okolie 3, Sp. Vlachy Zmluva o dielo Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1309384800 30.06.2011 Eugeniusz Wojak Wolimex, Žilina Zmluva o dielo- Kanalizácia Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1307570400 09.06.2011 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina Zmluva o termínovanom úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1307570400 09.06.2011 Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina Dodatok 1, Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1307311200 06.06.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta MOTOCROSS CLUB, Spišské Vlachy
1306879200 01.06.2011 RNDr. Eleonóra Weissová, Poprad Mandátna zmluva Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Mikuláš Sakmár
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Cecília Sakmárová
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Mária Janošová
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Božena Olekšáková
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Anna Tomašková
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Rudolf Tomajko
1306792800 31.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytovanie opatrovateľskej služby Mária Haniščáková
1306706400 30.05.2011 Slovenská katolícka charita, Ľubica Poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1306101600 23.05.2011 Ing. arch. Ján Pastiran Zmluva o dielo- vyhotovenie zmien a doplnkov ÚPN Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1305842400 20.05.2011 Martina Nováková- Reštaurácia NOVA, Bystrany 145 Zmluva o poskytovaní stravy seniorom Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1305842400 20.05.2011 Stanislav Želinský- Reštarácia Zlatý Klas Zmluva o poskytovaní stravy seniorom Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1305842400 20.05.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Poistenie sociálnych služieb Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1305842400 20.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva č. 01/2011 o poskytnutí dotácie Športový klub stolného tenisu, Spišské Vlachy
1305756000 19.05.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia verej.priestranstiev Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1305669600 18.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytnutie dotácie MŠK Tatran, Spišské Vlachy
1305496800 16.05.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Poskytnutie dotácie Športový klub stolného tenisu, Spišské Vlachy
1305064800 11.05.2011 QBE poisťovňa, Košice Poistená činnosť poistenej skupiny Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1304978400 10.05.2011 Lípa Slovakia, s.r.o., Brezno Montáž fotorelé ASPON Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1302645600 13.04.2011 Krajský úrad ŽP Poskytnutie finančných prostriedkov Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1302645600 13.04.2011 AGROCONSULT, s.r.o.,Nové Zámky VO- Kanalizácia a ČOV Sp.Vlachy-1.etapa Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1302645600 13.04.2011 Domov Dôchodcov, n.o., Nálepkovo Poskytovanie sociálnej služby EON Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1302472800 11.04.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Oprava narušeného spev. povrchu Vajanského ul. Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1302472800 11.04.2011 EVIS-A, s.r.o., Banská Bystrica ZoD- Kanalizácia a ČOV Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1302472800 11.04.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Poskytnutie nenávratného FP Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1301608800 01.04.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Technik PO Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1301608800 01.04.2011 BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusová 6, Spišská Nová Ves Autorizovaný bezpečnostný technik Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1301608800 01.04.2011 Strabag, s.r.o., Bratislava Regenerácia okolia kruhovej križovatky Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1298934000 01.03.2011 AV Audit, s.r.o., Karpatská 16, Sp. Nová Ves Audit Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1297897200 17.02.2011 KSR Kamoňolomy SR, s.r.o., Zvolen Drvené kamenivo podľa potreby Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1297810800 16.02.2011 Ing. František Stanislav, Danišovce 153 Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1296774000 04.02.2011 Komunálna poisťovňa, a.s.,Štefánikova 8, Bratislava Úrazové poistenie Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1295478000 20.01.2011 Dominik Mojžiš, Košice Vypracovanie žiadostí o platbu k projektu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1295478000 20.01.2011 Ing.arch. Alexander Lami, Košice Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Regenerácia okolia kruh.križovatky Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy
1294614000 10.01.2011 Brantner Krompachy s. r. o. Zabezpečenie odpadového hospodárstva Mesto Spišské Vlachy
1294614000 10.01.2011 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy Zmluva o nájme nebytových priestorov Lukáš Uličný
© mesto Spišské Vlachy 2007 / admin(zav)spisskevlachy.sk