Obnova národnej kultúrnej pamiatky

do odvolania

Mesto Spišské Vlachy oznamuje, že s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR prebieha realizácia obnovy pamiatky - Kostol r.k. Nanebovzatia Panny Márie - "Stará radnica", č. ÚZPF 812/1, Spišské Vlachy, Požiarnická ulica č. 69, parc. č. 194, 195: archeologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu, reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, prípravná dokumentácia - statický posudok s rámcovým návrhom statickej sanácie, prípravná dokumentácia - posúdenie zavlhnutia a zasolenia objektu s rámcovým návrhom sanácie. vlhkosti.