Vlašské trhy

Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom trhu 2018

Dátum konania: 22.06.2018 (piatok) a 23.06.2018 (sobota) od 08:00 hod. do 23:00 hod.
Miesto konania: Spišské Vlachy, ulica Kostolná
Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste spolu s povinnými prílohami je potrebné podať najneskôr do 15.6.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu
Usmernenie ambulantného predaja výrobkov na Vlašskom trhu 2018
Čestné vyhlásenie - elektronická registračná pokladnica
Čestné vyhlásenie - pestovateľská činnosť
Čestné vyhlásenie - umelecké predmety