O meste

Spišské Vlachy vznikli začiatkom dvanásteho storočia, ale známky osídlenia siahajú až do obdobia 5000 rokov pred Kristom.
V roku 1243 im uhorský kráľ Belo IV. udelil privilégia, ktoré boli zároveň prvou písomnou zmienkou o meste. V histórii Spiša patrili vždy k významným mestským centrám.
V štrnástom storočí patrili do Spoločenstva spišských Sasov, od roku 1412 boli na 360 rokov v poľskom zálohu, od roku 1778 v Provincii šestnástich spišských miest a podobne.
Najväčší rozmach zaznamenali v 16. - 18. storočí. V roku 1923 im bol titul mesta odňatý a znovu priznaný až 1. mája 1992.
Svoj stredoveký vzhľad stratilo po veľkých požiaroch v rokoch 1656, 1862 a 1924.

Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta patrí pôvodne románsky, po prestavbe neskorogotický kostol sv. Jána Krstiteľa s barokovým interiérom, bronzovou krstiteľnicou a krucifixom z okruhu Majstra Pavla z Levoče, Evanjelický kostol z roku 1787, Radnica s gotickou vežou z 15. storočia a iné.

Obyvateľstvo

Mesto Spišské Vlachy patrí k najmenším obciam so štatútom mesta na Slovensku. Počet obyvateľov dosiahol v roku 2004 3550 obyvateľov. Od sedemdesiatych rokov, kedy počet obyvateľov presahoval 3 600 obyvateľov mal až do začiatku 90-tych rokov klesajúcu tendenciu, až kým táto hodnota nedosiahla úroveň okolo 3350 obyvateľov. Odvtedy sa Spišské Vlachy vyznačujú vzrastom populácie, na ktorom sa z dlhodobého hľadiska podieľa hlavne migračný pohyb. Prirodzený prírastok je tiež kladný, ale dosahuje hodnoty blízke nule.
Spišské Vlachy sú výrazne kresťanským, resp. výrazne rímskokatolíckym sídlom. Takmer 90% obyvateľov sa pri poslednom sčítaní v roku 2001 prihlásilo k tomuto nábožentvu. Zastúpenia majú aj pravoslávne, gréckokatolícke a evajnelické a.i. vierovyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou z hľadiska religióznej štruktúry sú ateisti, presnejšie obyvatelia bez náboženského vyznania, ktorí dosahujú 10%-ný podiel. Desatinami percenta sú zastúpené aj náboženské skupiny: Svedkovia Jehovovi, Cirkev Bratská, novoapoštolská cirkev...
Ani národnostná štruktúra nie je zvlášť komplikovaná. Výrazne dominujú Slováci. Desatinami percent sú zastúpené národnosti: Česká, Moravská, Maďarská, Rusínska a Ruská. Oficiálne v Spišských Vlachoch nežije ani jeden občan rómskej národnosti, a to aj napriek tomu, že v severnej časti katastrálneho územia sa nachádza porómštená osada Dobrá Voľa. Podľa interných údajov MsÚ Spišské Vlachy Žije v meste okolo 180 Rómov.

ÚdajeKraj:Košický
Okres:Spišská Nová Ves
Región:Spiš
Poloha:48° 56' 59" s. š.,    20° 47' 50" v. d.
Rozloha:42,21 km2
Nadmorská výška:389 m n.m.
Počet obyvateľov:3 303 (2023)
Hustota obyvateľstva:84,3 obyvateľov/km2
NacionáleŠÚJ:543 594
EČV:SN
PSČ:053 61
Telefónna predvoľba:053
PolitikaPrimátor:Vladimír Baloga (nezávislý)