Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Štatút komisií MsZ sa vzťahuje na štruktúru, činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 ods 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Spišské Vlachy podľa § 11 ods. 2 pism. a.
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch (ďalej len komisie) sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
Komisie plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto štatútu.
Zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov miestneho zastupiteľstva.

Mesto Spišské Vlachy má vytvorené podľa uznesenia MsZ č. 12/IX/2022 a 13/IX/2022 pre príslušné funkčné obdobie 2022-2026 tieto stále komisie:

  • Finančná komisia
  • Kultúrno-školská komisia
  • Komisia výstavby a životného prostredia
  • Sociálna komisia
  • Športová komisia
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch

Výstupy z komisií:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.09.2023 1695247200
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.09.2023 22.09.2023 1694469600
Komisia Finančná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.09.2023 22.09.2023 1694124000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.09.2023 22.09.2023 1693951200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.08.2023 28.08.2023 1691532000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.07.2023 31.07.2023 1689804000
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.06.2023 29.06.2023 03.07.2023 1686693600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 1686607200
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Komisia Finančná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.05.2023 19.06.2023 1684879200
Komisia Finančná - Pozvánka na 22.05.2023. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.05.2023 24.05.2023 1684188000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.04.2023 04.05.2023 1681768800
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.04.2023 28.04.2023 1681164000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.03.2023 30.03.2023 1679612400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Komisia Sociálna - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.03.2023 30.03.2023 1679353200
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.03.2023 13.03.2023 1678057200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.03.2023 10.03.2023 1677798000