Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Štatút komisií MsZ sa vzťahuje na štruktúru, činnosť a rokovanie komisií zriadených na základe § 15 ods 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Spišské Vlachy podľa § 11 ods. 2 pism. a.
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch (ďalej len komisie) sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
Komisie plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto štatútu.
Zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov miestneho zastupiteľstva.

Mesto Spišské Vlachy má vytvorené podľa uznesenia MsZ č. 12/IX/2022 a 13/IX/2022 pre príslušné funkčné obdobie 2022-2026 tieto stále komisie:

  • Finančná komisia
  • Kultúrno-školská komisia
  • Komisia výstavby a životného prostredia
  • Sociálna komisia
  • Športová komisia
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu
Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch

Výstupy z komisií:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Komisia Finančná - Pozvánka na 11.06.2024. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.06.2024 1717970400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.05.2024 1716847200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.05.2024 20.05.2024 1715032800
Komisia Športová - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.03.2024 08.04.2024 1710716400
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.03.2024 08.04.2024 1710457200
Komisia Finančná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.03.2024 25.03.2024 1709593200
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.02.2024 06.03.2024 1708988400
Komisia Finančná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.02.2024 04.03.2024 1708902000
Komisia Športová - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2024 04.03.2024 1708642800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2024 06.03.2024 1708297200
Komisia Sociálna - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.02.2024 05.03.2024 1708038000
Komisia Sociálna - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2024 14.02.2024 16.02.2024 1707087600
Komisia Stavebná - Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2024 12.02.2024 1706828400
Komisia Finančná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.01.2024 09.02.2024 1706050800
Komisia Finančná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2024 25.01.2024 1705273200
Komisia Športová - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.12.2023 15.01.2024 1703631600
Komisia Športová - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.12.2023 21.12.2023 1702508400
Komisia Finančná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.12.2023 02.01.2024 1702508400
Komisia Finančná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.12.2023 14.12.2023 1701385200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.11.2023 18.12.2023 1701126000
Komisia Finančná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.11.2023 29.11.2023 1699830000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.11.2023 21.11.2023 1699484400
Komisia Sociálna - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.10.2023 13.11.2023 1698098400
Komisia Finančná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2023 24.10.2023 1697752800
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.10.2023 27.10.2023 1697061600
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.10.2023 24.10.2023 1696543200
Komisia Finančná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2023 24.10.2023 1696456800
Komisia Stavebná - Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.09.2023 10.10.2023 1695247200
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.09.2023 22.09.2023 1694469600
Komisia Finančná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.09.2023 22.09.2023 1694124000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.09.2023 22.09.2023 1693951200
Komisia Stavebná - Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.08.2023 28.08.2023 1691532000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.07.2023 31.07.2023 1689804000
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.06.2023 29.06.2023 03.07.2023 1686693600
Komisia Stavebná - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 1686607200
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Komisia Finančná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.05.2023 19.06.2023 1684879200
Komisia Finančná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.05.2023 24.05.2023 1684188000
Komisia Stavebná - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.04.2023 04.05.2023 1681768800
Komisia Kultúrno-školská - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.04.2023 28.04.2023 1681164000
Komisia Stavebná - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.03.2023 30.03.2023 1679612400
Komisia Stavebná - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Komisia Sociálna - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Komisia Kultúrno-školská - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.03.2023 30.03.2023 1679353200
Komisia Sociálna - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.03.2023 13.03.2023 1678057200
Komisia Stavebná - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.03.2023 10.03.2023 1677798000