Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Sociálna komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. Juraj Jánošík Mgr. Mária Dzurilová Milan Biroščák
Ján Baloga
Bc. Alena Sajdáková
Mária Antošová

Výstupy zo Sociálnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.02.2024 05.03.2024 1708038000
Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2024 14.02.2024 16.02.2024 1707087600
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.10.2023 13.11.2023 1698098400
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.10.2023 27.10.2023 1697061600
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.03.2023 13.03.2023 1678057200