Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Sociálna komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
SO Mgr. Monika Koperdáková Mgr. M. Dzurillová Milan Biroščák
Ing. Rastislav Bečker
PaedDr. Marcela Satmáryová
Bc. Alena Sajdáková
Mgr. Eva Dorocáková
Mgr. Pavol Maliňák

Výstupy zo Sociálnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.02.2019 21.02.2019 1549321200
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.01.2019 09.02.2019 04.02.2019 1548370800