Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Kultúrno-školská komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. Viliam Grega Mgr. Barbora Bogačevič Ilečková Ing. Svetlana Kočišová
Jozef Šiška
Mgr. Anna Nehilová
Ing. Radoslav Leščani
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
Mgr. Darina Dzurilová

Výstupy z Kultúrno-školskej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.03.2024 08.04.2024 1710457200
Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.02.2024 06.03.2024 1708988400
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.10.2023 24.10.2023 1696543200
Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 12.09.2023 22.09.2023 1694469600
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.04.2023 28.04.2023 1681164000
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.03.2023 30.03.2023 1679353200