Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Kultúrno-školská komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. Svetlana Kočišová Martin Macejko Ing. Juraj Jánošík
PaedDr. Marcela Satmáryová
Mgr. Monika Koperdáková
Mgr. Ronald Pikla
Mgr. Mária Suchá
Mgr. Helena Šofranková
Mgr. Renáta Bašistová
Mgr. Jana Fábryová
Ing. Michal Dzurila
Mgr. Jana Korfantová

Výstupy z Kultúrno-školskej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.03.2019 15.03.2019 1551394800
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 22.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 1550790000