Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Športová komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Bc. Dávid Labaš Mgr. Ronald Pikla Ing. Juraj Jánošík
Ján Baloga
PaedDr. Ladislav Baluch
Ing. Ladislav Jurčišin
Mgr. Jozef Salaj
Marek Belej

Výstupy zo Športovej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Komisia Športová - Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.03.2024 08.04.2024 1710716400
Komisia Športová - Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.02.2024 04.03.2024 1708642800
Komisia Športová - Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 27.12.2023 15.01.2024 1703631600
Komisia Športová - Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.12.2023 21.12.2023 1702508400
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.06.2023 29.06.2023 03.07.2023 1686693600
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000