Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Športová komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
SP Štefan Labanc Mgr. Ronald Pikla Jozef Lazor
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Michal Dzurila
Mgr. Mária Suchá
Slavomír Ďugas
Ing. Ladislav Jurčišin

Výstupy zo Športovej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Komisia Športová - Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 25.02.2019 10.03.2019 1551049200
Komisia Športová - Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.02.2019 28.02.2019 21.02.2019 1550012400