Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Stavebná komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
ST Ing. arch. Martin Čurilla Ing. Anna Mnichová Jozef Lazor
Ing. Svetlana Kočišová
Milan Biroščák
Ing. Jaroslav Bašista
Ing. Michal Dzurila
Peter Klocek
Mgr. Ronald Pikla
Ladislav Forgáč

Výstupy zo Stavebnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.04.2019 1555279200
Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.03.2019 17.04.2019 1553727600
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2019 30.01.2019 04.02.2019 1547506800
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 1546470000