Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Komisia výstavby a životného prostredia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Ing. arch. Martin Čurilla Ing. Anna Mnichová Ing. Svetlana Kočišová
Ján Baloga
Milan Biroščák
Bc. Dávid Labaš.
Ing. arch. Lukáš Mihalko
Ing. Peter Pikla
Ladislav Forgáč
Vladimír Grega

Výstupy z Komisie výstavby a životného prostredia:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 8. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.05.2024 17.06.2024 1716847200
Pozvánka na 8. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 07.05.2024 20.05.2024 1715032800
Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 19.02.2024 06.03.2024 1708297200
Pozvánka na 7. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 02.02.2024 12.02.2024 1706828400
Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 28.11.2023 18.12.2023 1701126000
Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.11.2023 21.11.2023 1699484400
Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 21.09.2023 10.10.2023 1695247200
Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 06.09.2023 22.09.2023 1693951200
Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 09.08.2023 28.08.2023 1691532000
Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.07.2023 31.07.2023 1689804000
Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.06.2023 28.06.2023 03.07.2023 1686607200
Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.05.2023 19.06.2023 1684879200
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 18.04.2023 04.05.2023 1681768800
Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.03.2023 30.03.2023 1679612400
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 23.03.2023 13.04.2023 1679526000
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 03.03.2023 10.03.2023 1677798000