Stavebný úrad

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Ing. Mária Gmucová Tel: 053 417 42 29

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Žiadosť o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Stavebný zákon
Zákon o správnom konaní