Lyžiarsko – turistický oddiel MŠK Tatran Spišské Vlachy

Fotografie z naších akcií

Prechod Levočskou planinou 17. marca 2012
Turistická akcia Rudňany - Poráč 3. marca 2012
Prevádzka vleku Zahurou 2011 / 2012
Prechod Braniskom 29. mája 2011

Dokumenty:

Plán činnosti Lyžiarsko-turistického oddielu MŠK Tatran Spišské Vlachy na rok 2012
Správa o činnosti LT oddielu za rok 2011

Činnosť lyžiarsko-turistického oddielu MŠK Tatran Spišské Vlachy

Vážení čitatelia.

Týmto príspevkom by sme Vás stručne chceli informovať o činnosti LTO v posledných 3 rokoch a takto Vám predstavili naše minulé a pripravované aktivity.

V rokoch 2007 až 2009 sme absolvovali:

- turistické akcie: 3x pohorím Galmusu cez Poráč rôznymi trasami,
3x Slovenský raj – Veľký Sokol, Veľký Kyseľ, Sokolia dolina, 3x hrebeňom Braniska rôznymi trasami, 3x Vysoké Tatry – Kôprovský štít, Veľká Svišťovka, Východná Vysoká, 3x sedlo Galmus rôznymi trasami, Čiernu horu s Roháčkou, Kráľovú hoľu, Kojšovskú hoľu, Muránsku planinu, okolo Ružínskej priehrady cez Sivec.

- prevádzkovanie malého lyžiarskeho vleku Zahurou:
cca 20x poldenné víkendové, 2x5 dňové lyžiarske výcviky detí ZŠ (poznámka – sú tu zimné obdobia bez umelého zasnežovania), 19x brigáda na úprave lyž. svahu, na vleku, na príprave zasnežovacej technológie, na úprave niektorých častí chaty pri lyžiarskom svahu a na zriadení vyhliadky pod Kobylou, revízie vleku a školenia vlekárov.

- iné akcie: 13x plaváreň Krompachy, vodnorelaxačné výlety do Aquacity Poprad a Miskolc-Tapolcza, lyžiarsky zájazd do Sp. Bystrého, cyklotúra okolo Hejbarku, 2x výlet na ľudové remeslá v Kežmarku, prednáška s inštruktorom turistiky.

Hlavnými sponzormi boli členovia nášho oddielu, Mesto Spišské Vlachy, fy Verner Slovakia a.s. a ostatní darcovia. K doprave sme využívali autobus MŠK Tatran Spišské Vlachy a iné vhodné a dostupné dopravné prostriedky. Činnosť oddielu riadil výbor LTO. Podmienky pre činnosť vytvárali a kontrolovali orgány MŠK Tatran Spišské Vlachy. Počet členov od detského po seniorský vek sa pohyboval od 70 do 80 členov cca. Činnosť bola každoročne schválená výročnou členskou schôdzou v januári.

V roku 2010 sme doteraz uskutočnili akcie:

- zasnežovanie lyžiarskeho svahu Zahurou cca 124 hodín (december 09 a január 10)

- prevádzkovanie lyž. vleku cca 28 x víkendové a prázdninové poldenné lyžovania, 2 x 5 + 3 dňové lyžiarske výcviky ZŠ v Spišských Vlachoch.

- lyžiarskoplavecký zájazd do Sp. Bystrého a Aquacity Poprad, premietanie horských filmov, prechod Galmusom cez Poráč, prechod Levočskou planinou. Ďalší plán činnosti je uvedený na webovej stránke mesta na podstránke šport. V turistike chceme absolvovať Volovské vrchy, Slovenský raj, Veľký Choč, 2x Tatry, Branisko, Galmus a v ost. činnosti dobrú prípravu na ďalšiu lyžiarsku sezónu (brigády, zasnežovanie a prev. lyž. vleku).

V ďalších rokoch chceme rozvíjať činnosť LTO a zapájať ďalších vekovo a duševne mladých ľudí do tejto činnosti. Ak máte radi a záujem o turistiku, lyžovanie, prírodu a poznávanie, radi Vás medzi sebou privítame.