dotácie

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV
Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje 103 740,00
Zóna pre mamičky s deťmi Z programu Zlepšime SPPoločne Slovensko získal mesto podporu na výstavbu detského ihriska v Rudoľovej záhrade. 7915,00

Fotografie z výstavby      Fotografie z otvorenia
SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom v marci 2013 vyhlásili 2. ročník partnerského verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom tohto programu je pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, oživiť aktivity, tradície v ich komunite. Od mája do júna 2013 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. V júni 2013 boli zverejnené výsledky verejného hlasovania. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 8 000 eur.
V 2. ročníku programu SPPoločne podporili 48 projektov v celkovej sume 320 000 eur v rámci celého Slovenska, z toho 42 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní - 7 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 7 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získalo bonusové ceny v celkovej výške 30 000 eur.
S výstavbou sa začalo 15. augusta v spolupráci s Tenisovo hokejovým klubom, a v priebehu 3 týždňov vyrástol v Rudoľovej záhrade veľký hrad s lezeckou stenou, hojdačkou, šmýkalkou..., gymnastické kruhy, kladina, jednopružinové kolísadla, kolotoč a lavičky. Pod kruhami a lezeckou stenou vznikli bezpečnostné dopadové zóny. 31. augusta prebehlo slávnostné otvorenie, plné súťaží pre deti s využívaním prvkov nového ihriska.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010 I. fáza - REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA SPIŠSKÉ VLACHY 935 004,06

náčrt rekonštrukcie námestia (len farebné vyznačené časti námestia)
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z ROP
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2009/01, vyhlásenej dňa 16. marca 2009 z KSK
štúdia - autobusová zastávka pri Kultúrnom dome

- FOTOGRAFIE z rekonštrukcie námestia

  Súčasťou rekonštrukcie sú:
 • parkovacie plochy na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • chodníky na uliciach SNP a Hviezdoslavova
 • autobusová zastávka na ulici SNP
 • verejné osvetlenie na ul. SNP a Hviezdoslavova
 • cyklistický chodník na ul. Hviezdoslavova
 • výsadba nových drevín a novej zelene

KSK ako správca ciest II. A III. Triedy bude zároveň realizovať projekt okružnej križovatky.

Tieto dva na seba nadväzujúce projekty by mali byť zrealizované do konca roka 2010.
Súčasťou projektu okružnej križovatky je aj vyfrézovanie a položenie nového asfaltového koberca od križovatky smerom na Železničnú stanicu.

Rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste Spišské Vlachy 2010 II. fáza - REGENERÁCIA OKOLIA KRUHOVEJ KRIŽOVATKY SPIŠSKÉ VLACHY 946 620,45

náčrt regenerácie okolia kruhovej križovatky
rozhodnutie o schváleni žiadosti číslo ROP-4.1a-2010/01, vyhlásenej dňa 30. marca 2010 z ROP.

  Súčasťou rekonštrukcie a regenerácie okolia kruhovej križovatky sú:
 • parkovacie plochy na ulici Kostolná
 • chodníky a cesty na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • verejné osvetlenie na uliciach Kostolná, Jarná, Požiarnícka
 • výsadba nových drevín, novej zelene a kvetinových áleí

NÁZOV PROJEKTU: POPIS PROJEKTU: SUMA [EUR] STAV