ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu:

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. septembra 2023:
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Materiály na stiahnutie a infovideá od MV SR:
https://www.minv.sk/?materialy-na-stiahnutie

Infografiky na označenie režimu v prevádzke:
Režim OTP s logom MZSR a bez loga
Režim ZÁKLAD s logom MZSR a bez loga
Režim KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ s logom MZSR a bez loga

Stránka ÚVZ: https://www.uvzsr.sk
Stránka Covid-19: https://korona.gov.sk

Stránky Ministerstva zdravotníctva SR: Tlačové správy - Všetky informácie o ochorení COVID-19 a očkovaní
Stránka Ministerstva zahraničných vecí SR: Tlačové správy Ministerstva zahraničných vecí
Stránka Ministerstva vnútra SR: Tlačové správy Ministerstva vnútra

Prihlasovanie na očkovanie: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Archív:
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa od 27.01.2021
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí od 01.01.2021
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 804_2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu od 19.12.2020
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky od 07.12.2020
OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti od 07.12.2020
ROZHODNUTIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o obnovení školského vyučovania a prevádzke školských zariadení od 07.12.2020
VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky z 13.11.2020
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 - obmedzenia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a hromadné podujatia od 15. októbra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 15. októbra 2020
Tlačová správa zo zasadnutí Krízového štábu Mesta Spišské Vlachy dňa 01.10.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a hromadné podujatia od 1. októbra 2020 - doplnenie
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a hromadné podujatia od 1. októbra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 1. októbra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice od 1. októbra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a hromadné podujatia od 18. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 14. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a hromadné podujatia od 10. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice od 10. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rizikové krajiny, domáca izolácia a hranice od 01. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 01. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a hromadné podujatia od 01. septembra 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zamestnávateľ od 1. septembra 2020
Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice od 17. júla 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rizikové krajiny, domáca izolácia od 06. júla 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 04. júla 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky od 04. júla 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky od 1. júla 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 20. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky od 20. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice od 20. júna 2020
Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach od 16. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 10. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a školy od 10. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zrušenie karantény od 10. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice s Rakúskom a Maďarskom od 5. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice s Českou Republikou od 4. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky od 3. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 3. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hranice od 2. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky a školy od 1. júna 2020
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky - školy od 1. júna 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - rúška od 28. mája 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky od 27. mája 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - chytrá a štátna karanténa od 27. mája 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - nosenie rúšok od 20. mája 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - prevádzky od 20. mája 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - hromadné podujatia od 20. mája 2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - otvorenie zariadení a prevádzok od 06. mája 2020 od 6:00 hod.
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - otvorenie prevádzok od 22. apríla 2020 od 6:00 hod.
Tlačová správa zo zasadnutí Krízového štábu Mesta Spišské Vlachy v dňoch 30.03.2020 a 01.04.2020
10 odporúčaní pri COVID-19
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - otvorenie prevádzok zo dňa 29.3.2020
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.3.2020
Tlačová správa zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Spišské Vlachy zo dňa 24.3.2020
Opatrenie ÚVZSR o zákaze prevádzok v nedeľu a sanitárnom dni od 25.03.2020
Opatrenie ÚVZSR o povinnosti nosiť rúška od 25.03.2020
Opatrenie ÚVZSR o poskytovaní sociálnych služieb od 24.03.2020
Opatrenie ÚVZSR o zákaze hromadných podujatí od 24.03.2020
Opatrenie Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020
Zmena a doplnenie Hlavného hygienika SR zo dňa 16.03.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Tlačová správa zo zasadnutia krízového štábu mesta Spišské Vlachy zo dňa 13.03.2020
Rozhodnutie HH o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020
Usmernenie MŠVVS SR č. 3 k šíreniu koronavírusu
Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe
Tlačová správa Mesta Spišské Vlachy zo zasadnutia Krízového štábu zo dňa 10.3.2020 a z rokovania s riaditeľmi základných a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Vlachy zo dňa 06.03.2020
Rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a to na dobu 14 dní
Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19
Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19
Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
Cestovné odporúčanie: výskyt nového koronavírusu 2019-NCoV

Čo je to COVID-19?

COVID-19 je respiračné infekčné ochorenie spôsobené najnovším objaveným koronavírusom. Tento nový koronavírus (SARS-CoV-2) a ochorenie ním vyvolané neboli známe pred začiatkom prepuknutia choroby vo Wu-chane v Číne v decembri 2019.

Aké sú príznaky ochorenia?

Najbežnejšími príznakmi ochorenia COVID-19 sú horúčka, únava a suchý kašeľ. Niektorí pacienti môžu mať bolesti hrdla, upchatie nosa, výtok z nosa alebo hnačku. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a začínajú postupne. Niektorí ľudia sú nakazení, avšak nevyvíjajú sa u nich žiadne príznaky. Väčšina ľudí (asi 80%) sa zotaví z choroby bez potreby osobitnej liečby. Približne 1 zo 6 ľudí, ktorí dostanú COVID-19, je vážne chorá a má ťažkosti s dýchaním.

U starších ľudí a tých, ktorí majú základné zdravotné problémy ako je vysoký krvný tlak, problémy so srdcom alebo cukrovka, je väčšia pravdepodobnosť závažnejšieho priebehu ochorenia. Približne 2% ľudí s touto chorobou zomrelo. Ľudia s horúčkou, kašľom a ťažkosťami s dýchaním by mali vyhľadať lekársku pomoc.

Ľudia môžu dostať COVID-19 od ostatných, ktorí sú už chorí. Ochorenie sa šíri z človeka na človeka pomocou malých kvapiek, ktoré vylučuje chorá osoba pri kašlaní, kýchaní alebo prudkom výdychu. Preto je dôležité zostať aspoň 2 metre od chorej osoby. Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými prejavmi ochorenia (zvýšená telesná teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla a pod.). Tieto kvapôčky taktiež dopadajú na okolité predmety a povrchy. Ochorenie sa môže preniesť i po dotyku týchto predmetov a zanesením vírusov znečistenými rukami do očí, nosa alebo úst.
„Inkubačný čas“ znamená čas medzi vstupom vírusu do organizmu, jeho pomnožením a objavením sa prvých príznakov ochorenia. Väčšina odhadov inkubačného času pre COVID-19 sa pohybuje od 2 do 14 dní, najčastejšie okolo 5-7 dní. Tieto odhady sa budú aktualizovať, keď bude k dispozícii viac údajov.
Nie je isté, ako dlho vírus vyvolávajúci ochorenie COVID-19 prežije na povrchoch, zdá sa však, že sa správa ako iné koronavírusy. Štúdie naznačujú, že koronavírusy (vrátane predbežných informácií o víruse, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19) môžu na povrchoch pretrvávať niekoľko hodín alebo až niekoľko dní. To sa môže líšiť pri rôznych podmienkach (napr. typ povrchu, teplota alebo vlhkosť prostredia). Ak si myslíte, že povrch môže byť infikovaný, vyčistite ho dezinfekčným prostriedkom, ktorý má protivírusový účinok, aby ste vírus zničili a chránili seba aj ostatných. Následne si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou alebo použite dezinfekčný prostriedok na ruky. Nedotýkajte sa znečistenými rukami očí, úst alebo nosa.
Sledujte najnovšie informácie o oblastiach výskytu ochorenia. Postarajte sa o svoje zdravie a chráňte seba i ostatných:
Ochranné opatrenia pre všetkých
 • Ruky si pravidelne a dôkladne umyte mydlom a vodou alebo ich očistite dezinfekčným prostriedkom. Prečo? Umývanie rúk mydlom a vodou alebo používanie dezinfekčného prostriedku zabíja vírusy, ktoré môžu byť na vašich rukách.
 • Dodržiavajte odstup aspoň 2 metre medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle alebo kýcha. Vyhýbajte sa pobytu v preplnených priestoroch. Prečo? Keď niekto kašle alebo kýcha, vylučuje z nosa alebo úst malé kvapôčky tekutiny, ktoré môžu obsahovať vírus. Ak ste príliš blízko, môžete vdýchnuť tieto kvapôčky vrátane koronavírusu, ak osoba, ktorá kašle je infikovaná týmto vírusom.
 • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst. Vírusy sa často šíria vtedy, keď sa osoba po manipulácii s kontaminovaným predmetom následne znečistenými rukami dotkne očí, nosa alebo úst. Prečo? Ruky sa dotýkajú mnohých povrchov a môžu sa znečistiť vírusmi. Po kontaminácii rúk si môžete pomocou rúk preniesť vírus do očí, nosa alebo úst. Odtiaľ môže vírus vstúpiť do vášho tela a vyvolať ochorenie.
 • Uistite sa, že vy a ľudia vo vašom okolí dodržiavate správnu respiračnú hygienu. Dodržiavanie zásad správnej respiračnej hygieny chorou osobou chráni ostatných pred expozíciou infekčným výlučkom z jeho nosa a úst. Chorý si má pri kašlaní a kýchaní prekrývať ústa a nos vreckovkou. Ak to nie je možné, nezakrývať si ústa a nos rukami, ale kašlať a kýchať radšej do ramena. Použité vreckovky ihneď zlikvidujte. Prečo? Vírus sa šíri kvapôčkovou nákazou. Dodržiavaním správnej respiračnej hygieny chránite ľudí vo vašom okolí pred vírusmi, ako sú rinovírusy, chrípka a taktiež koronavírusom SARS-CoV-2.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc a zavolajte vopred ošetrujúcemu lekárovi. Prečo? Volanie vopred umožní vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby vás rýchlo nasmeroval do správneho zdravotníckeho zariadenia. Toto vás tiež ochráni a pomôže zabrániť šíreniu nielen koronavírusov ale i iných infekcií.
Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania.
V oblasti, kde ešte ochorenie COVID-19 nebolo zaznamenané, nosenie ochranného rúška alebo respirátora nie je potrebné. Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením.
V prípade bežného kontaktu je potrebné po celú dobu maximálneho inkubačného času t. j. 14 dní od odchodu z oblasti nákazy sledovať svoj zdravotný stav (meranie telesnej teploty 2x denne).
Za osobu v bežnom kontakte (nízke riziko expozície) s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:
 • osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre.
 • osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre.
 • Snažte sa obmedzovať kontakty s ostatnými ľuďmi, dodržiavať hygienu rúk.
 • V prípade nejasností kontaktujte call centrá, ich kontakty sú uvedené v závere tohto materiálu.
 • V prípade, že sa u Vás v priebehu 14 dní objavia klinické príznaky ochorenia (teploty, kašeľ, dušnosť) kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, príp. infekčnú kliniku.
 • V prípade úzkeho kontaktu ale bez klinických príznakov po príchode kontaktujte telefonicky príslušného regionálneho hygienika Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a riaďte sa jeho pokynmi a opatreniami, ktoré vám budú nariadené, prípadne telefonicky kontaktujte call centrum.
Za osobu v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície) s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:
 • osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad COVID-19;
 • osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom COVID-19 (napr. podaním rúk);
 • osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek);
 • osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a > 15 minút;
 • osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre;
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP;
 • osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19, cestovní spoločníci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).
Ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.
 • Zostaňte doma a vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi.
 • Telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára, prípadne príslušnú infekčnú kliniku.
 • Ak ste boli vyzvaní k návšteve lekára prípadne infekčnej kliniky necestujte verejnou hromadnou dopravou. Použite ochranné lekárske rúško.
Call centrá:
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa nového koronavírusu nepretržite 24 hodín/7 dní v týždni, novykoronavirus@uvzsr.sk
Prípadne ďalšie informácie o ochorení COVID-19 nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva:
http://www.uvzsr.sk Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites: https://www.who.int/health-topics/coronavirus https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

mjr. MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
epidemiológ
vedúci hygienik MV SR