Mestské zastupiteľstvo 2022 - 2026

Informácie

Harmonogram zasadnutí MsZ

  • október 2023
  • november 2023
  • december 2023

Mestské zastupiteľstvo zvolené na obdobie 2022-2026

Martin Čurilla, Ing., arch.,

Poslanecký obvod: Kostolná, Železničná, ul. Slobody

Jozef Šiška

Poslanecký obvod: SNP, 9. mája, Požiarnická, Hviezdoslavova

Juraj Jánošík, Ing.

Poslanecký obvod: Sládkovičova, Okolie, Komenského

Viliam Grega, Ing.

Poslanecký obvod: Vajanského, Dobrá Voľa, Partizánska, Jilemnického

Nominovaný: - Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO
Kontakt: +421 918 265 431

Svetlana Kočišová, Ing.

Poslanecký obvod: Tajovského, Kukučínová, 1. mája

Darina Dzurilová, Mgr.

Poslanecký obvod: Slovenská, Spišská, J. Fabiniho

Ján Baloga

Poslanecký obvod: Štúrova, Slnečná, Lipová, Zahura

Dávid Labaš, Bc.

Poslanecký obvod: Záhradná, Hornádska, Včelná

Milan Biroščák

Poslanecký obvod: Jarná, Mlynská, Cintorínska