Daňové oddelenie

Odborný zamestnanec: Kontakt:
Mgr. Martina Lešková Tel: 053 417 42 24

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

St: 7:30-11:30 , 13:00-17:30

Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:30

Pia: nestránkový deň

Editovateľné tlačivá sa dajú vypísať aj elektronicky a následne vytlačiť. Ale je možné ich aj vytlačiť a vypísať ručne.

Poučenie na vyplnenie priznania k dani
Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam – platné od 1. 9. 2023
Editovateľné tlačivo Priznanie – II. oddiel – daň z pozemkov
Editovateľné tlačivo Priznanie – III. oddiel – stavba na jeden účel
Editovateľné tlačivo Priznanie – III. oddiel – stavba na viac účelov
Editovateľné tlačivo Priznanie – IV. oddiel – byt a nebytový priestor
Editovateľné tlačivo Priznanie – V. oddiel – pes
Editovateľné tlačivo Priznanie – VI. oddiel – predajné automaty
Editovateľné tlačivo Priznanie – VII. oddiel – nevýherné hracie prístroje
Editovateľné tlačivo Priznanie - príloha k priznaniu – úľavy
Dohoda spoluvlastníkov
Potvrdenie o podaní daňového priznania
VZN 6/2023 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 6/2023 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy


ČO VYBAVÍTE NA DAŇOVOM ODDELENÍ:

  • vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľnosti (daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome)
  • vznik, zmena, zánik dane za psa
  • vznik, zmena, zánik dane za predajné automaty
  • vznik, zmena, zánik dane za nevýherné hracie prístroje