Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Finančná komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
F Ing. Juraj Jánošík Mgr. V. Hanigovská Jozef Lazor
PaedDr. Marcela Satmáryová
Ing. Svetlana Kočišová
M. Nemčíková
Ing. Michal Dzurila

Výstupy z Finančnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp