Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Finančná komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018-2022
Skratka Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
F Ing. Juraj Jánošík Mgr. V. Hanigovská Jozef Lazor
PaedDr. Marcela Satmáryová
Ing. Svetlana Kočišová
M. Nemčíková
Ing. Michal Dzurila

Výstupy z Finančnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.04.2019 1554415200
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.02.2019 28.02.2019 21.02.2019 1550012400