Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

Finančná komisia

ZOZNAM ČLENOV KOMISIE PRI MsZ MESTA SPIŠSKÉ VLACHY VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026
Predseda Tajomník Členovia poslanci Členovia neposlanci
Jozef Šiška Mgr. V. Hanigovská Ing. Svetlana Kočišová
Milan Biroščák
Ing. Ľubomír Jurek
Ing. Michal Dzurila

Výstupy z Finančnej komisie:

Názov Vyvesené od Pripomienkovať do Zvesené od timestamp
Zápisnica z 7. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 11.07.2024 26.07.2024 1720648800
Pozvánka na 11.06.2024. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 10.06.2024 17.06.2024 1717970400
Zápisnica z 6. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.03.2024 25.03.2024 1709593200
Pozvánka na 6. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 26.02.2024 04.03.2024 1708902000
Zápisnica z 5. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 24.01.2024 09.02.2024 1706050800
Pozvánka na 5. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 15.01.2024 25.01.2024 1705273200
Zápisnica z 4. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 14.12.2023 02.01.2024 1702508400
Pozvánka na 4. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 01.12.2023 14.12.2023 1701385200
Zápisnica z 3. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 13.11.2023 29.11.2023 1699830000
Pozvánka na 3. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 20.10.2023 24.10.2023 1697752800
Zápisnica z 2. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 05.10.2023 24.10.2023 1696456800
Pozvánka na 2. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 08.09.2023 22.09.2023 1694124000
Zápisnica z 1. zasadnutia komisie MsZ v Spišských Vlachoch 31.05.2023 19.06.2023 1685484000
Pozvánka na 1. zasadnutie komisie MsZ v Spišských Vlachoch 16.05.2023 24.05.2023 1684188000