Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k sťažnosti šíriaceho sa zápachu z dôvodu aplikácie hnojovice

Vyjadrenie  v prílohe.