Vlašské vianočné trhy dňa 20.12.2019 - piatok na nádvorí MsÚ Spišské Vlachy

20.12.2019 Príloha

Viac v prílohe.