Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu BRO na rok 2020

Viac v prílohe.