Kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020

Viac v prílohe.