Oznam - štatistické zisťovanie IKT v meste Spišské Vlachy

do odvolania

OZNAM – štatistické zisťovanie IKT
Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Do tohto projektu bolo vybraných viac ako 170 obcí, medzi nimi aj naša mesto. Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31.07. 2021. V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Týmto sa na občanov obraciame s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Všetky informácie, ktoré poskytnete, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ďakujeme za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie.