Oznam - Sčítanie obyvateľov 2021

do odvolania Príloha

Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje pomocou asistentov a mobilných asistentov od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.
Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. Viac v prílohe.