28. apríl 1992 - Vyhlásenie Spišských Vlách za mesto

do odvolania Príloha

Dňa 28. apríla sme si pripomenuli 29. výročie vyhlásenia Spišských Vlách za mesto.
Viac v prílohe.