VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCENENIA KSK

do odvolania Príloha

Návrhy môžete podávať priamo na úrad KSK - adresa je uvedená v prílohe, kópiu formulára prosíme doručiť na mestský úrad Spišské Vlachy - sekretariát (msuspv@spisskevlachy.sk). Pred podaním návrhu odporúčame dôsledne si prečítať informácie v prílohe a overiť si či ste oprávneným navrhovateľom. Termín na zaslanie návrhov na ocenenie je do 30.09.2021. Viac v prílohe.