Svetový deň prvej pomoci 2021 - World first aid day 2021

do odvolania

Ľudský život je najvyššou hodnotou. A práve preto sa Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca rozhodla upriamiť pozornosť na dôležitosť jeho záchrany a iniciovala Svetový deň prvej pomoci, ktorý si vždy pripomíname druhú septembrovú sobotu. Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o nevyhnutnosti podania prvej pomoci v kritických a mimoriadnych situáciách. Každý z nás môže zachrániť ľudský život. Preto nebuďme ľahostajní a venujme aspoň chvíľu pozornosti základným informáciám o podaní prvej pomoci. Pri tejto príležitosti by sme chceli poďakovať všetkým lekárom, zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí každodenne zachraňujú ľudské životy. Viac na linku: https://www.borymall.sk/sk/blog/blog/svetovy-den-prvej-pomoci/2454?fbclid=IwAR3DLbZr9Y92aRMOfHb6I8NtKNp0ILVNOvluJbwgCoxFX-GTWKrWUaOGRb4