ENVIPAK - Triedenie odpadu počas sviatka všetkých svätých a pamiatke zosnulých

do odvolania Príloha

Je to aj obdobie, kedy sa cintoríny zapĺňajú množstvom umelých kvetov, vencov a kahancov. Umelé ozdoby sú väčšinou vyrobené z viacerých materiálov, nedajú sa recyklovať a sú odsúdené na skládku. ENVI - PAK sa rozhodol inšpirovať všetkých, ktorým nie je ľahostajné triedenie odpadu. Zaspomínať si na našich blízkych je možné aj s prihliadnutím na životné prostredie, správnym triedením odpadu a predchádzaním tvorby odpadu. Viac v prílohe.