Informácie o dočasnom útočisku pre ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

do odvolania Príloha

Viac v prílohe.