78. výročie oslobodenia mesta - 25.01.2023 o 15.00 hod.

do odvolania Príloha

Vážení občania, pozývame Vás na slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia oslobodenia nášho mesta, ktorý sa uskutoční dňa 25. januára 2023 o 15.00 hod. pri pamätnej tabuli na budove MsÚ. Viac v prílohe.