Bezplatné dlhové poradenstvo v Spišskej Novej Vsi

Poradňa BDP vznikla v rámci národného projektu a jej prijímateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Ide o poradňu, ktorá ponúka bezplatné právnické
ekonomické a psychologické poradenstvo pre občanov, ktorí sa dostali do dlhov. Cieľmi poradne je pomáhať od zadlženia, k čomu patrí vytvorenie plánu riešenia situácie klienta, ale okrem toho sa s klientmi pracuje aj na zvyšovaní finančnej gramotnosti, preberaní zodpovednosti apod." Viac v prílohe.