PROJEKT: Atletický ovál Spišské Vlachy

Účelom predkladaného projektu je výstavba plnohodnotného multifunkčného športového areálu pri Základnej škole na ulici Komenského 6 v meste Spišské Vlachy. V rámci predkladaného projektu plánujeme uskutočniť výstavbu atletického oválu podobe dvoch dráh o dĺžke 200 m, na severozápadnej strane je navrhovaná štvordráhová trať na beh 60 m. Navrhovaný je samostatný sektor pre skok do diaľky a sektor pre hod guľou, granátom príp. kriketovou loptičkou. V strede oválu je navrhované futbalové ihrisko o rozmeroch 50 x 32 m. V severovýchodnej časti je navrhovaná spevnená plocha prekrytá gumovými rohožami. Nami predkladaný projekt rieši teda vybudovanie bezpečného multifunkčného športového areálu, ktoré by umožnilo nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti zapojiť sa do aktívnej športovej činnosti.